Holocaust- Gedenktag im Gymnasium in Kusel

Ein Foto von dem Vortrag zum Holocaust- Gedenktag am 27. Januar 2020 im Gymnasium in Kusel.
In jedem Jahr organisiert Herr Ulrich Reh, Pfarrer und Religionslehrer, Vorträge und einen Besuch der Stolpersteine in Kusel für die 9. Klassen (ca. 100 Jugendliche von 15 Jahren).

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Redesigning Cities Could Solve Our Biggest Problems. But We’re Hardly Talking About Them.

Cities are the biggest thing we create. But when we talk about sustainability, there is still surprisingly little discussion about how our cities are designed as a whole.
This is a clip from 2012: Time For Change (2010). Watch the full film for free online here or via Hulu. You can buy the DVD here.

For more info on eco-cities, we highly recommend checking out Richard Register’s website: http://www.ecocitybuilders.org/

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1824. Een bezoek op Aruba en Bonaire, twee tot Curaçao behoorende eilanden, in 1823

Bonaire is, wegens deszelfs ligging bovenswinds, gunstiger voor Curaçao, dan Aruba, en meer bekend bij de zeelieden, die hetzelve doorgaans opzoeken, als zij naar Curaçao willen. Er is geene andere vaart op dit eiland, dan van eene of twee lands-goeletten, (want alle koophandel is er verboden) die gestadig af en aan varen, om van daar zout, kalk en brandhout te halen. Om van Curaçao naar Bonaire te komen, heeft men meestal 24 uren noodig; want het gaat tegen wind en stroom op: in het afkomen besteedt men er nog geene 8 uren over. Zoodra men de oostpunt van Curaçao verlaat, ziet men terstond het westelijk gedeelte van Bonaire voor zich, hetwelk het éénige bergachtige land dier plaats is.

De zuidelijke kust, die men langs vaart, om naar de baai te komen, is zeer schoon; schoon, in de beteekenis, waarin de zeeluî het gebruiken: want men zeilt veilig zoo na aan den wal, dat men er, in den wezenlijken zin des woords, met een’ steen op werpen kan. Reeds was lk het grootste gedeelte van het land, en wel zeer nabij den wal, langs gevaren, zonder dat zich eenig kenteeken vertoonde, dat deze plaats bewoond wordt, en zonder dat ik eenig levend bewerktuigd wezen gezien had. Het met kreupelhout beplante lage land wordt door niets afgewisseld, dan door kleine kale bergen. Eindelijk kwamen wij voor de baai. Hier verbeeldde ik mij Curaçao te zien, toen het, vóór bijna twee eeuwen, door onze voorvaders was in bezit genomen. Langs een dor, eenzaam en akelig strand, waar men niets hoort dan het eentoonig gekabbel van het water, ziet men eenige ver van elkander liggende strooijen huizen, in welker midden een klein Fort staat, met vier stukken geschut voorzien, waar de Kommandeur zijn verblijf houdt, en dat tot eene bewaarplaats dient van de landsgoederen.

Lees verder: http://ikkiseiland.com/een-bezoek-op-aruba-en-bonaire-twee-tot-curacao-behoorende-eilanden-in-1823/

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Joseph Sassoon Semah – On Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam

 Oktober 2020: Joseph Sassoon Semah – On Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam.

Stichting Metropool Internationale Kunstprojecten. 220 pag. A4 formaat.  ISBN 978 90 361 0601 6. Euro 39,95

On Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam is een poëtische en kritische zoektocht van kunstenaar Joseph Sassoon Semah naar de steden Amsterdam, Bagdad en Jerusalem. Deze steden waren van oudsher gastvrije en tolerante toevluchtsoorden. Zijn ze dat vandaag nog? Wat is de plek voor ‘De Gast’, degene die in een vreemde context leeft en werkt en zijn omgeving toetst op het moment dat hij zijn specifieke positie als ’Gast’ in ballingschap zonder enig voorbehoud toont en zijn plaats opeist? De Gast wordt Gastheer. Deze bijzondere kunstmanifestatie gaat over twee onlosmakelijke grootheden: de dynamiek van de derde ballingschap en de evolutie van Gast naar Gastheer.

Het boek bevat een uitgebreid overzicht van de kunstmanifestatie.

Met bijdragen van:
Prof. Dr. Emile Schrijver (algemeen directeur Joods Cultureel Kwartier Amsterdam) – Oreach Natah Lalun: Reflections on the concept of the Jewish artist as Guest
Joseph Sassoon Semah – THE THIRD גלות GaLUT. Remapping the Memory of the Guest
Dr. Arie Hartog (directeur Gerhard-Marcks-Haus, Bremen) The Third Exile: recovering the traditions of asymmetry
Dr. Margriet Schavemaker (artistiek directeur Amsterdam Museum) Compelling footnotes Joseph Semah and the Stedelijk Museum Amsterdam
Professor dr. Ella Shohat (New York University) Remainders Revisited: An Exilic Journey from Hakham Sasson Khdhuri to Joseph Sassoon Semah
Rick Vercauteren (publicist en historicus) From deliberate destruction to concise reconstructions
Mati Shemoelof (dichter en auteur Berlijn) How to Explain Hair hunting to a Dead German Artist
Dr. Yael Almog (Durham University) Ritual Judaism: Ages of Diaspora
Linda Bouws (Metropool Internationale Kunstprojecten) Joseph Sassoon Semah: Re-thinking the concept of the GaLUT, re-claiming the lost culture

Het boek is te bestellen bij Stichting Metropool Internationale Kunstprojecten, € 39,95 excl. verzendkosten, rek.nr. NL 42 INGB 0006 9281 68 o.v.v. On Friendship III, naam en adres.

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

To Members Of Congress

January 7, 2020.
The unlawful and provocative assassination of Iran’s top general, Qasem Soleimani, has already given rise to an escalating spiral of lethal events. The greatest risks are to stumble escalating into a devastating war in the Middle East with grave consequences for the peoples of Iran and Iraq and likely across the region. Such a war would have disastrous effects for this country, for the region and the world. It is certain to do further harm to the reputation of the United States, which already is perceived in much of the world as an irresponsible and criminal political actor in the region, using military force in ways that have made already difficult situations catastrophic by taking various dangerous military, economic and quasi-diplomatic initiatives misleadingly presented as “maximum pressure”

It is imperative for the well-being of our country, and indeed the world, that the Congress of the United States fulfill its most solemn constitutional responsibility, and impose effective restraints on the war-making actions of this impeached president. This is a moment when partisan politics should be put aside, not only for the sake of national interests but for the benefit of humanity – -we should realize that these unilateral actions by the United States have
put the entire world at risk. It is also a moment when Republicans as well as Democrats must stand up for a sane foreign policy, and for diplomacy and peace instead of aggression and war, and fulfill their duties as Members of Congress.

The Iranian people have endured decades of economic warfare waged by the US and its allies. Since the revolution of 1979 in Iran and the end of a mutually beneficial relationship between the US and Iran’s autocratic leader, the Shah, the US has imposed numerous sanctions on Iran under various guises, threatened it with war and inflicted pain and suffering on its people.
What is desperately needed with respect to Iran is not any further recourse to coercive diplomacy based on escalating threats, crippling sanctions, and tit-for-tat military actions. What is urgently needed is an immediate shift to restorative diplomacy based on mutual respect for international and domestic law, with the objective of peace, stability, and cooperation.

From all that we now know, General Soleimani had come to Iraq without stealth on a commercial plane. He came to Iraq on a diplomatic peacemaking mission at the invitation of the Baghdad Government, and with a meeting scheduled on the following day with the Prime Minister that was part of an ongoing effort to seek a lessening of tensions between Iran and Saudi Arabia. In reaction to major violations of its sovereignty, the Iraqi Parliament has voted to expel U.S. troops from their country. In place of what seemed a promising regional initiative the assassination of General Soleimani has resulted in an intensification of conflict, further massive suffering, and the likelihood of dangerous escalation.

We call on Congress to act with urgency to stem this slide toward war and regional chaos.

We urge you to consider imposing ironclad restraints on the authority of the President to make any further use of international force without a clear and definite authorization by the U.S. Congress, which itself should respect the relevant prohibitions of international law and the provisions and procedures of the UN Charter.

Respectfully yours,
Noam Chomsky
Richard Falk
Daniel Ellsberg

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Noam Chomsky: US Is A Rogue State And Suleimani’s Assassination Confirms It

Noam Chomsky

Trump’s decision to assassinate one of Iran’s most prominent and highly respected military leaders, Maj. Gen. Qassim Suleimani, has added yet another name to the list of people killed by the U.S. — which many rightly see as the world’s biggest rogue state.

The assassination has escalated hostilities between Tehran and Washington and created an even more explosive situation in the politically volatile Middle East. As was to be expected, Iran has vowed to retaliate on its own terms for the killing of its general, while also announcing that it will withdraw from the Iran nuclear deal. Iraq’s parliament, in turn, has voted to expel all U.S. troops, but Trump has responded with threats of sanctions if the U.S. is forced to remove its troops from the country.

As world-renowned public intellectual Noam Chomsky points out in this exclusive interview for Truthout, the primary aim of U.S. foreign policy in the Middle East has been to control the region’s energy resources. Here Chomsky — a university professor emeritus at MIT and laureate professor of linguistics at the University of Arizona who has published more than 120 books on linguistics, global affairs, U.S. foreign policy, media studies, politics and philosophy — offers his analysis of Trump’s reckless act and its possible effects.

C.J. Polychroniou: Noam, the U.S. assassination of Iran’s Quds Force commander Qassim Suleimani has reaffirmed Washington’s long-held obsession with Tehran and its clerical regime, which goes all the way back to the late 1970s. What is the conflict between U.S. and Iran all about, and does the assassination of Suleimani constitute an act of war?

Noam Chomsky: Act of war? Perhaps we can settle on reckless international terrorism. It seems that Trump’s decision, on a whim, appalled high Pentagon officials who briefed him on options, on pragmatic grounds. If we wish to look beyond, we might ask how we would react in comparable circumstances.

Suppose that Iran were to murder the second-highest U.S. official, its top general, in the Mexico City international airport, along with the commander of a large part of the U.S.-supported army of an allied nation. Would that be an act of war? Others can decide. It is enough for us to recognize that the analogy is fair enough, and that the pretexts put forth by Washington collapse so quickly on examination that it would be embarrassing to run through them.

Suleimani was greatly respected — not only in Iran, where he was a kind of cult figure. This is recognized by U.S. experts on Iran. One of the most prominent experts, Vali Nasr (no dove, and who detests Suleimani), says that Iraqis, including Iraqi Kurds, “don’t see him as the nefarious figure that the West does, but they see him through the prism of defeating ISIS.” They have not forgotten that when the huge, heavily armed U.S.-trained Iraqi army quickly collapsed, and the Kurdish capital of Erbil, then Baghdad and all of Iraq were about to fall in the hands of ISIS [also known as Daesh], it was Suleimani and the Iraqi Shia militias he organized that saved the country. Not a small matter.

As for what the conflict is all about, the background reasons are not obscure. It has long been a primary principle of U.S. foreign policy to control the vast energy resources of the Middle East: to control, not necessarily to use. Iran has been central to this objective during the post-World War II period, and its escape from the U.S. orbit in 1979 has accordingly been intolerable.

The “obsession” can be traced to 1953, when Britain — the overlord of Iran since oil was discovered there — was unable to prevent the government from taking over its own resources and called on the global superpower to manage the operation. There is no space to review the course of the obsession since in detail, but some highlights are instructive. Read more

image_pdfimage_print
Bookmark and Share
image_pdfimage_print

 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Archives