McKinsey Global Institute ~ Four Steps To Fix the Global Affordable Housing Shortage

Photo: stealmag.com

Photo: stealmag.com

According to global consultancy firm McKinsey & Company, the projected cost of providing affordable housing to 330 million households around the world currently living in substandard accommodation is $16 trillion USD. The firm’s latest report, A Blueprint for Addressing the Global Affordable Housing Challenge, assesses critical pathways for providing housing to families across a range of socio-economic backgrounds and nationalities. According to the report, adequate and affordable housing could be out of reach for more than 1.6 billion people within a decade. The comprehensive report examines everything from income to cost of heating, boiling down the data into four key mandates aimed at solving the global housing crisis.

The proposed solution is one of ascending goals, similar to Maslow’s hierarchy of needs, with a four-tiered plan targeted towards households earning 80% or less of the median income for any given region. The program is designed to meet McKinsey’s 2025 Housing Challenge which aims to provide housing to a projected 440 million households worldwide within ten years through community engagement,  gathering funding, appropriate delivery of housing models, and creation of governmental infrastructure to sustain housing.

Read more: http://stealmag.com/architecture

Download and read the report in its entirety or listen to the abridged version in a podcast published by the McKinsey Global Institute in October 2014 here.

Bookmark and Share

Lenig en op leeftijd – een sportieve oude dag met applied games of een ommetje langs het beweegpad in de buurt?

http://www.kwiekbeweegroute.nl/

http://www.kwiekbeweegroute.nl/

November 2014. Wie dagelijks minstens een half uur flink in beweging is, ziet deze inspanningen beloond met een hogere levensverwachting en een vitale oude dag. Onderzoeken hiernaar wijzen in die richting en ook de overheid schreeuwt het van de beleidsdaken. Met name bij ouderen valt veel gezondheidswinst te boeken. De vraag is vooral: hoe haal je die over in beweging te komen en deel te nemen aan sportieve activiteiten? Met de verleidingen uit de gamesindustrie? Of heeft het alledaags bewegen in en om huis juist de voorkeur?

Er is in Nederland waarschijnlijk geen enthousiaster promotor van het bewegen op de oude dag te vinden dan professor dr. Erik Scherder, hoogleraar en hoofd van de afdeling Klinische neuropsychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Inmiddels ook bekende Nederlander door zijn gastoptredens in het tv-programma De Wereld Draait Door. En auteur van de bestseller ‘Laat je hersenen niet zitten’. Volgens Scherder is bewegen niet alleen goed voor je lijf, maar ook heilzaam voor de hersenen. Eén van zijn stellingen is dat mensen die meer bewegen hun kans op het ontwikkelen van dementie verkleinen. Behalve deze preventieve werking loont bewegen ook als mensen eenmaal dementie hebben: ze verbeteren daarmee hun algehele conditie, zitten beter in hun vel, hebben meer trek in eten en zelfs hun nachtrust is er bij gebaat. Daar komt nog het voordeel bij dat sportieve ouderen minder vaak een beroep doen op de zorg.

Een hit in Mol
Scherder is geen Don Quichotte die alleen staat in zijn missie, in de wetenschap wordt steeds meer bekend over de relatie tussen gezondheid en bewegen. Ook de overheid onderstreept in alle toonaarden zijn pleidooi voor een actieve leefstijl, blijkt uit de stroom aan nota’s, folders, subsidies, campagnes, beweegprogramma’s en regelingen. Zo zijn verpleeg- en verzorgingsinstellingen vanaf 2015 verplicht in hun beleid aan te geven dat bewegen een structureel onderdeel is van de geleverde zorg. Zo’n regeling levert weer veel rapporten en aanbevelingen op. En af en toe komt er een sprankelend praktijkvoorbeeld voorbij. Zoals onlangs het bericht over een verzorgingshuis in het Belgische plaatsje Mol waar ze in de ontmoetingsruimte grote beeldschermen voor de hometrainers hebben neergezet. Tijdens het trappen fietsen ze op het beeldscherm voor zich door oude buurten van Mol zoals ze die uit hun jonge jaren kennen. Het project blijkt een hit, het aantal gefietste kilometers is omhoog geschoten. Op een aanstekelijke manier is hier de techniek gecombineerd met de vaardigheden en interesses van de ouderen.

Bewegingsgames
Er is nog zoveel meer mogelijk met de digitale technieken waar we anno 2014 over beschikken. Het rapport ‘Let’s play’ met de ondertitel ‘ouderen stimuleren tot bewegen met applied games’ doet er dan ook een flinke schep bovenop in een toekomstverkenning. Die hebben TNO en VitaValley uitgevoerd in opdracht van Applied Gaming for Healthy Agingop, een coalitie waarin universiteiten, zorgverzekeraars, ouderenbonden en zorginstanties met elkaar samenwerken. Doel is om bewegingsgames voor ouderen onder de aandacht te brengen, zowel bij ontwerpers en producenten als ouderen en zorgorganisaties. Want de markt van bewegingsgames voor ouderen staat nog in de kinderschoenen, melden de auteurs van het rapport. Ze doen tien aanbevelingen voor een betere match tussen game industrie en ouderen. Ouderen hebben nog een zetje nodig om de smaak te pakken te krijgen, want ouderen die eenmaal aan het gamen slaan zijn snel verkocht. En voor de gameproducenten ligt er een nieuwe markt, zeggen de auteurs met zoveel woorden.

Leefstijl van jongeren
Waarom komt het gamen nog niet van de grond? Met de vergrijzing die in een dubbele versnelling toeneemt zijn de vooruitzichten op een toenemende belangstelling toch veelbelovend?! Daar komt bij dat de nieuwe generatie ouderen digitaal vaardiger is, de apparatuur wordt gebruiksvriendelijker en er is technisch steeds meer mogelijk. Het beeld van ouderen als digibeet klopt allang niet meer. In 2013 maakte 55% van de 65-plussers tot 75 jaar dagelijks gebruik van internet. Eén op de vijf nog helemaal niet, maar deze groep zal steeds kleiner worden. Ook in de zorg en de welzijnssector wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale technieken, denk hierbij aan e-Health en domotica. Dit zijn stuk voor stuk allemaal gunstige voorwaarden voor de introductie van bewegingsgames. Ook wordt uitvoerig uit de doeken gedaan waarom het gamen zo stimulerend is om te bewegen. Zou het dan toch liggen aan de aantrekkelijkheid van de games? Is het aanbod van bewegingsgames te zeer geënt op de leefstijl en leefwereld van de jongere, zoals het rapport suggereert? Read more

Bookmark and Share

Bonger Instituut voor Criminologie

darklondonalleyHet Bonger Instituut voor Criminologie is een multidisciplinaire onderzoeksgroep binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Het instituut is vernoemd naar Willem Adriaan Bonger (1876-1940), de eerste hoogleraar sociologie en criminologie aan de Universiteit van Amsterdam. In die traditie doen wij onderzoek naar criminologische ontwikkelingen in samenhang met rechtshandhaving. Deze dynamische relatie onderzoeken wij vanuit drie hoofdvragen:
– Hoe werkt de formele controle van criminaliteit?
– Hoe en op welke schaal ontwikkelen de aard en omvang van criminaliteit?
– Hoe verhouden deze gebieden zich tot elkaar?

Nu onder meer online:
Uit de schaduw – Jongeren en drugs in Amsterdam Zuidoost
Verborgen werelden – Minderjarige jongens, misbruik en prostitutie
Hulpaanbod seksueel misbruik
Insluiten of heenzenden ~ Problematische GHB-gebruikers op politiebureaus, in bewaring en in verzekering

Het Bongerkaternhttp://rozenbergquarterly.com/bonger-instituut/

Bookmark and Share

Frederika Whitehead – Poo Power: Turning Human Waste Into Clean Energy

Photo: thestar.com

Photo: thestar.com.my

thestar.com.my November 2014. Bio-centres which transform human waste into electricity prove that faeces is the ultimate source of renewable energy.

They call them “flying toilets” – the bags of human poo that are thrown out of the windows of the thousands of small shacks that make up Nairobi’s slums.
The largest of Nairobi’s informal settlements is Kibera, just 4.8km from the city centre. An estimated one million people live there, and toilet facilities are scarce. The bare earth streets are carved with gullies: equal parts open sewer and rubbish dump. The nearest toilet for most people is a hole they have dug in a bare patch of ground at the back of their shacks.

But Josiah Omotto, a managing trustee of the Umande trust, has high ambitions: he wants Nairobi to become an open defecation-free city. It’s a big challenge to set for yourself.
“If open defecation was banned in Nairobi today, every member of the informal settlements would have to queue for two days to use the existing toilet facilities,” he says.

Read more: http://www.thestar.com.my/Poo-power

Bookmark and Share

The South African Civil Society Information Service

SacsisA nonprofit news agency promoting social justice. Seeking answers to the question: How do we make democracy work for the poor?

About
SACSIS – the South African Civil Society Information Service – is a platform for policy dialogue that has been established as a news agency to channel social justice news and analysis about policy dialogue in South Africa to the media.

Rationale of SACSIS
SACSIS seeks to influence media reporting and consequently public policy discourse to promote the idea of the entitlement of the poor, to a higher standard of living and better quality of life.

Trustees of SACSIS
SACSIS is governed by a board of trustees drawn from civil society. Our trustees include activists and practitioners working in academia and NGOs.

Values of SACSIS
SACSIS embraces a rights based approach to development, which views poverty as a denial of human rights.

Approach of SACSIS
SACSIS releases between two and five articles per week. Our emphasis is on quality as opposed to quantity.

Bookmark and Share

Folia Web ~ ‘De honger naar studiesucces dreigt de UvA te verminken’

Ills.: fotosearch.com

Ills.: fotosearch.com

foliaweb.nl. November 2014. Het rendementsdenken maakt de UvA kapot, betoogt Gunnar de Haan, voorzitter van de Facultaire Studentenraad der Geesteswetenschappen. Hij roept op tot verzet. ‘Het onderwijs dreigt verminkt te worden’.

De kwaliteit van het onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam staat onder druk. Zwaar onder druk. Dat is niet verwonderlijk aangezien het College van Bestuur (CvB) van de UvA meer inzet op kwantiteit dan op kwaliteit. De financiële kaders van de universiteit, zoals geschetst door het CvB, zijn een schrijnend voorbeeld van dit rendementsdenken. Onderzoek, maar vooral onderwijs, moet wijken voor bezuinigingen; zelfs opleidingen lijken hun leven niet meer zeker. Rendement gaat boven alles.

Lees verder: http://www.foliaweb.nl/de-honger-naar-studiesucces

Bookmark and Share

 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Archives