Walking Stories

Cover 'Walking Stories'Lisa, a fragile Indonesian woman, walked along the paths of Saint Anthony’s park. Saint Anthony is a mental hospital. Lisa was dressed in red, yellow and blue; I was looking at a painting of Mondriaan, of which the colours could cheer someone up on a grey Dutch day. She had put on all her clothes and she carried the rest of her belongings in a grey garbagebag. She looked like she was being hunted, mumbling formulas to avert the evil or the devils. I could not understand her words, but she repeated them with the rustling of her garbage bag on the pebbles of the path.

When she arrived at an intersection of two paths where low rose hips were blossoming, she stopped and went into the bushes. She lifted all her skirts and urinated; standing as a colourful flower amidst the green of the bushes and staring into the sky. A passer-by from the village where Saint Anthony’s has its headquarters would probably have pretended not to see her, knowing that Lisa was one of the ‘chronic mental patients’ of the wards. Or, urinating so openly in the park may be experienced as a ‘situational improperty’, but as many villagers told me: ‘They do odd things, but they cannot help it.’ The passer-by would not have known that Lisa was a ‘walking story’, that she had ritualised her walks in order to control the powers that lie beyond her control. Lisa was diagnosed with ‘schizophrenia’ and she suffered from delusions. When she had an acute psychosis, she needed medication to relieve her anxiety. Her personal story was considered as a symptom of her illness. That was, in a nutshell, the story of the psychiatrists of the mental hospital. Her own story was different. Lisa was the queen of the Indies and she had to have offspring to ensure that her dynasty would be preserved. She believed at that day that she was pregnant and that the magicians would come and would take away her unborn baby with a needle. To prevent the abortion, she had to take refuge in the park and carry all her belongings with her.

Read more

Bookmark and Share

Herinnering aan André Köbben (1925-2019)

Foto nsv-sociologie.nl

19 augustus 2019. Op 13 augustus, vorige week dus, overleed André Köbben. Hij was mijn leermeester, in allerlei opzichten. Ik ben vier jaar zijn assistent geweest in de jaren zestig van de vorige eeuw, ik ben in 1974 bij hem gepromoveerd. Vandaag wordt hij gecremeerd, in Leiden, waar hij woonde. Er is veel over hem te vertellen, en ik vermoed dat ik dat op deze plaats ook nog wel zal doen. Maar ter herinnering aan hem druk ik op deze dag een ‘gesprek’ met hem af. Ik voerde dat begin 2012, ruim zeven jaar geleden dus, voor een tijdschrift: Tijdschrift over Cultuur en Criminologie, waarin het later dat jaar (het septembernummer) werd geplaatst.

Een gesprek voor het Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit? Je bent van harte welkom, zegt André Köbben aan de telefoon, maar hij geeft me huiswerk op. Hij stuurt me de tekst toe van Bedrog in de wetenschap, die hij begin januari (2012) heeft voorgedragen bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Ook vraagt hij me de nieuwe bundel met criminologische opstellen van Frank Bovenkerk door te nemen: Een gevoel van dreiging. Het ging hem niet om het motto van de bundel, ontleend aan Köbben zelf en met karakteristieke köbbiaanse ironie verwoord:Zelfs zou ik mij willen verstouten u, lezer, de vaderlijke raad mee te geven: in uw eigen belang en dat van anderen, waag u nóóit aan echte voorspellingen. Nee, ik moet lezen wat Bovenkerk heeft geschreven over de Noorse massamoordenaar Anders Breivik, de politieke moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh, de spray shooting in Alphen aan den Rijn en de aanslag op de koninklijke familie in Apeldoorn in 2009.

De overeenkomsten tussen beide onderwerpen dringen niet meteen tot me door, maar na een kort college zie ik de analogie. André Köbben en ik ontmoeten elkaar bij hem thuis, in zijn gerieflijke Leidse studeerkamer. Opvallend netjes opgeruimd voor een werkkamer, maar wel met overal stapels boeken en notities – een onderzoeker aan het werk. Begin februari. Buiten is het heftig vriesweer en schijnt een oogverblindende zon. In de jaren 1960 ben ik vier jaar zijn assistent geweest en hebben we vaak zo tegenover elkaar gezeten, op zijn kamer in de Amsterdamse Spinhuissteeg, later aan de Keizersgracht; boeken, tijdschriften, blocnotes en losse papieren tussen ons in. Het voelt vertrouwd en eigenlijk volstrekt gewoon, zo hoort het – André aan het woord, ik met een aantekeningenboekje. Nu tutoyeren we elkaar, dat was destijds ondenkbaar. Ook hij heeft zich voorbereid, er ligt een cv voor me klaar, knipsels, tijdschriftartikelen.

In zijn lezing over bedrog valt Köbben met de deur in huis: ‘Op 8 september 2011 kwam het bedrog van Diederik Stapel in de openbaarheid. Het kwam voor iedereen als een donderslag bij heldere hemel.’ Velen denken dat het gaat om een uitzonderlijk geval en sommigen, onder wie de rapporteur over de zaak Stapel, beweren zelfs dat er sprake is van het ‘omvangrijkste bedrog ooit’. Köbben laat zien dat dit niet waar is, maar wat hem boeit is het stereotiepe karakter van zulke reacties. Net als het feit dat je allerlei commentatoren op ziet duiken die onmiddellijk menen te weten wat de oorzaak zou zijn geweest van Stapels bedrog. De gedachte erachter is dat je zulke incidenten eigenlijk zou moeten kunnen voorkomen, dat er maatregelen getroffen zouden kunnen worden om bedrog in de wetenschap uit te roeien. Daar zit een bepaalde logica achter en wel de ‘logica van de risicosamenleving’ – de term wordt gebruikt door Frank Bovenkerk en hij bespreekt het begrip in zijn bundel. De zin van het huiswerk begint te dagen. Als er een gruwelijke aanslag zoals die in Noorwegen gepleegd wordt – heel letterlijk: een donderslag bij heldere hemel – klinken er meteen stemmen die de overheid verantwoordelijk stellen: we hadden die Breivik toch wel eerder kunnen ontmaskeren als gewetenloze killer? De werkelijkheid is ingewikkeld, de misdaadbevorderende factoren die in het leven van Anders Breivik kunnen worden aangewezen, vind je ook bij duizenden anderen en daar gaat het blijkbaar niet mis. Toch wordt er een commissie ingesteld die één of een paar veronderstelde oorzaken belicht waar snel iets aan kan worden gedaan. Helaas is het onduidelijk hoeveel rampen in de toekomst kunnen worden voorkomen door zulke ad-hocmaatregelen. Bovenkerk zegt gelaten: ‘Het wachten is op de volgende calamiteit.’ Read more

Bookmark and Share

Allegories of Wildness ~ The Name, Fame And Fate Of The Nambikwara ~ Three Nambikwara Ethnohistories Of Sociocultural And Linguistic Change And Continuity ~ Contents

A ‘primitive wild people’ that only Rondon could ‘pacify’, that was the reputation of wildness of these ‘savages’ around 1910. Not only that, Rondon also renamed them as the “Nambiquara” and hence, a few years later, this people acquiered its first fame in Brazil with a new name. Actually, colonial expansion and war had been part of their history since the seventeenth century. The crossing of the enormous Nambikwara territories by the telegraph line constructed by Rondon’s Mission produced, as far as known, the first real pacific contact. For those local groups most affected it proved as disastrous as all ‘first contacts’ without any preparation and substantial medical assistance. When Lévi-Strauss travelled through the region the so-called civilization had receded again. His research was very severely hampered by the historical consequences and by the fact the Indians still retained their political autonomy. Yet he has remarked they were the most interesting people he met and regarded this journey as his initiation in anthropological fieldwork. Tristes Tropiques made this people famous to a very large public and fixed another particular image of the Nambikwara. And then, in the seventies and eighties of the last century, the final assault took place by their being “before the bulldozer” (as written by the best known Nambikwara expert David Price). Only after a demographic catastrophy, permanent encirclement and great losses of territory, several Nambikwara local groups coalesced and emerged as peoples while many other local groups perished in this genocide. In effect, the so-called Nambikwara never were ‘one people’. This study explores the ethnohistory of the name, fame and fate of three of these peoples — the Latundê, Sabanê and Sararé — and dedicates some special attention to language loss and maintenance.

© Edwin Reesink, 2010, 2019 – Cover picture: Mísia Lins Reesink – Illustrations: Edgar Roquette-Pinto
© Rozenberg Quarterly 2010, 2019 – Amsterdam – ISBN 978 90 3610 173 8

Contents

Prologue
Part One – Name
Chapter I – Documentary ethnohistory: the convolutions of the right to territory
Chapter II – Latundê ethnohistory and their contemporary situation

Part Two – Fame
Chapter I – The string of events
Chapter II – Converging histories: Rondon, myth, ideology and petty domination

Part Three – Fate
Chapter I – Refractions of wildness: the choreography of war
Chapter 2 – The cartography of war and peace: worlds in collision

A final summation
Bibliography

Bookmark and Share

Allegories Of Wildness ~ Prologue

“It is singular to come so far and to see so infinitely little” [i].

The above passage is from Robert Louis Stevenson’s diary, which he kept during his sea voyage to Polynesia. The principle behind this quote has some general truth that holds for all voyages. Upon seeing the Polynesian islands, Stevenson was enchanted not just by the landscape, but by the inhabitants as well. He treated the Polynesians with respect and kept an open mind despite their strange practices. Although he denounced cannibalism when he visited the altar on which the native Marquesan people sacrificed prisoners for their own consumption, Stevenson claimed to have felt “infinitely distant”, as “in the cold perspective and dry light of history.” In part because of Western diseases and in part because of the cultural values of European conquerors, the Marquesans gradually abandoned their ceremonies, many of which the colonial government considered repugnant and savage. Stevenson deplored the consequences of contact, a term that the literature uses to describe the interaction between indigenous peoples and outsiders, and went so far as to demonstrate his respect for the imposing cannibal chief. Stevenson even questioned the moral basis for the European rejection of cannibalism; after all, he notes, the slaughter and eating of animals would cause a similar revulsion amongst Buddhists. Stevenson’s strong egalitarian views are evident in his suggestion that “(…) to cut a man’s flesh after he is dead is far less hateful than to oppress him while he lives.”

These observations serve as a reminder of a deplorable and all-to-popular story of the effects of colonialist expansion on all indigenous peoples. Unsurprisingly, the history of Brazil’s Nambikwara is not unique. “History” always engulfs these people and in so doing destroys not only sociocultural and political autonomy, but often much of the population. The name “Nambikwara” evokes such battles, some of which are quite well known. First, there are the ‘indomitable warriors’ that Rondon succeeded in pacifying, despite their initial rejection of civilization and contact. The model of making contact with wild tribes that Rondon established endures even now. Second, there is Lévi-Strauss’ field study as described in Tristes Tropiques, a work that made the Nambikwara one of the most famous tribal peoples in the world. The lasting impact of this book is clear, it continues to be cited in a variety of scientific and non-scientific books and papers. Lastly, there is the prime example of victims of so-called development forcefully promoted by the Brazilian government. Such “progress” typically manifests as road construction and the interference of bureaucratic agencies in a certain region. Many of these projects involve financing from the World Bank. David Price exposes the negative impact of such national and international organizations. He notes a near complete lack of consideration and respect for those “before the bulldozer” suffering the regional consequences of globalization (Price 1977a; 1989). Such peoples, and, in particular, the Nambikwara, were about to be pushed aside in favor of a different civilization. Rondon was a man who believed that he represented this society benevolently. He remarks often on the compassion and kindness of the Nambikwara civilization. Lévi-Strauss, by comparison, wanted to avoid discussing it, even as he treaded through the devastation caused by contact with the Nambikwara. Price (1977) denounced continued contact as being strongly detrimental to the surviving members of what was once a large group of peoples, known for their strength and heartiness.

The goal of this work is to explore relevant aspects of the history and the modern sociocultural situation of three Indian peoples, the Latundê, Sabanê, and Sararé [ii] . The fact that these names are not well known demonstrate the unique fame associated with the Nambikwara. This project involves three case studies of individuals and peoples. Of particular interest are specific historical narrations about contact, the individual pasts of the Indians along with their contemporary situation and their unique modes of interaction with Brazilian society. Note that all three peoples are related not only to one another, but to variety of other peoples and groups. For simplicity, I refer to all these people as members of the Nambikwara language family. A considerable amount of dialects and languages make up this language family. Read more

Bookmark and Share

Allegories Of Wildness ~ Documentary Ethnohistory: The Convolutions Of The Right To Territory

Preliminary general framework
This Part is founded on field research completed among the Latundê as well as archived documents available at the headquarters of the Brazilian government’s Indian affairs bureau, FUNAI (Fundação Nacional do Índio), in Brasília[i]. FUNAI is the nominal institutional caretaker and protector of Indian peoples and their legal rights. It is the successor to the corrupt Indian Protection Service (known as SPI, Serviço de Proteção ao Índio). The new institution renewed the Indian policy[ii] previously in practice. Despite the good intentions of many of its employees, the official policy towards the Indian peoples has always been profoundly ethnocentric. Essentially, it views the Indians as being early evolutionary remnants and so is justified in civilizing them. Thus, aside from similarities in the bureaucratic structure and even the staff, FUNAI maintains significant ideological similarities with SPI. Moreover, in its role as the legal ward of the Indians, the organization has always been involved in a structural quagmire; it must perform its legal duties in favor of the protected while diplomatically dealing with the many opposing local and regional interests with strong political influence. Juggling these two rival concerns characterize FUNAI’s unique place in the bureaucracy within the Interior Ministry and, even today, after relocation within the Ministry of Justice.

From the beginning FUNAI’s general and wide-ranging subordination to government policies is noteworthy. During the 1970s, the legal problems of the crooked SPI and a public image tainted with massacres (such as that suffered by the Cinta Larga, northern neighbors to the Northern Nambikwara) resulted in a new legal precedent, Law 6001, known more generally as the Estatuto do Índio (1973). In the zenith of the military dictatorship, the political and civil elite pretended to demonstrate a degree of civilization and respect for certain human rights with a relatively advanced law. The government sought to exhibit its pretensions of being the defense to Western Christian civilization in a world polarized by the cold war and plagued by various armed leftist movements, contending for what they thought was a historic possibility to liberate the Brazilian people. Of course, the ‘humanistic’ or humane treatment proposed depended largely on this self image that had been particularly debated in regards to the Indian question by civil movements in the Western countries. The image projected abroad was fundamental in drawing up the terms of the law that contained the expected principles regarding the relentless course of the evolution of mankind, a philosophy supported by a number of culturalist and assimilationist anthro-pological concepts in the 1950s, theories that emphasized culture over domination and accordingly tended to predict that the Indian peoples assimilate. Ironically this movement employed some of the ideas of Darcy Ribeiro, a famous anthropologist persecuted for his political activities by the same military regime. Even so, the law extended some measure of legal protection to Indian peoples and their respective rights to land, culture and language.

In Brazil, as in many other countries, the existence of written legal rights does not guarantee their practice. On paper the law appears as a perfectly reasonable protection for peoples absolutely unequipped to deal with the scale and manner of assault they were about to suffer. In practice, however, the unofficial ideology of the vast majority of military and civil servant elite considered the Indian problem a minor and generally insignificant issue when compared to the countries’ social and economic problems. Consequently, Indian interests were habitually completely subordinated to the state, sacrificed to the higher aims of socioeconomic development. In addition, there was the menace they represented as autonomous peoples, termed ethnic enclaves in the military national security doctrine prevalent at the time [iii]. In a sense there was a shift in one of the key issues at hand; the Indian problem is not the Indian’s problem. Actually, in a way it is an issue for the ethnic majority, a White problem. This problem was brought to the Indians by the intrusive expansion of Brazilian society, an expansion that claimed their land and bodies as a natural eternal part of the state. This expansion sought to dissolve their ethnic difference with the common nation-state mantra of “one state, one nation, one people and one language”. The state symbolically expropriated their autonomy, and consequently, especially their political independence. It is no coincidence that even the progressive 1988 Constitution has no mention of indigenous peoples but opts for terms like indigenous communities. By means of laws originally totally irrelevant to native peoples, those designated as Indians became Brazilian via the encompassing state. They were and are subject to state action that would transform them in accordance with the nationalist imagination. In this sense, the conquest that begun in 1500 still continues forcefully in the persistence of the process of symbolic violence, subordination and exploitation of Indian peoples and their natural resources. Read more

Bookmark and Share

Allegories Of Wildness ~ Latundê Ethnohistory And Their Contemporary Situation

First times: another view of Latundê history

The prior history reconstitutes the trajectory of observations, research and intervention materialized in the paperwork of a file generated to constitute a bureaucratic dossier that documents the way to the final legal act of creating an Indigenous Territory in accordance with presidential decree. It becomes obvious that it concerns a legal, bureaucratic, and social fiction that presupposed the recognition of concepts and objects – of people and materials – postulated pre-existing. In effect, the history examined so far grounds and socioculturally fabricates the people and their land as a reified object. This corresponds to a dialectal process of what evidence really exists and what was thought to exist or should exist. From this examination of the file, two major points are especially salient. Historical contingencies of context play an important role in the specific structure of conjuncture (in the words of Sahlins) where local time and place are relevant and national and international factors prevail. In current fashion, the local and the global, and between (unsurprisingly this is not always very well represented in the case itself and a point not fully dealt with in this chapter). A small and hardly known group of people, even in specialist circles, suffers immensely from the process of internal conquest. The result is the formally named and grounded Latundê, a distant appendage in the bureaucratic dominant and dominating structure put into place to exert state control over a land and people previously uncontrolled. The state delegates to FUNAI the function of the authorized mentor of land and population management of previously uncontrolled people. In turn, FUNAI occupies a subordinated place within the state when conceived of as an arena of competition between different federal agencies. It is noteworthy that the process so far had very little to do with consultation of the group directly concerned, even the anthropological reports rarely succeed in gaining some insight in the conceptions and opinions of the Indians. As said, this derives from the restriction and subordination of anthropological work within the bureaucracy[i]. Overall, the dossier reflects bureaucratic inconsequential attention, inefficiency, negligence, and sometimes criminal collective and individual behavior and responsibilities.

The Indians were more object than subject of these constitutive processes. They are not just victims, but are the foremost interpreters and, in their own way, agents of their history. What is apparent from the reports aligned before is that the impact of the euphemistically labeled contact was devastating in its population effects. From 1977 to 1981, the absolute lack of medical assistance caused the death of nearly 60% of the entire group, diminishing it from about 23 Indians to 9 at the lowest point, not counting Mané. It was only with marriage and new children that the population began to approach a number closer to pre-contact times. The damage done was tremendous in these first years of pacified relations as most of the older generation perished, particularly after the measles epidemic. I emphasized the example of the Latundê captain’s death and the Mané’s ascent to command. Doubtlessly, the measles epidemic was avoidable, especially so long after contact and considering that the effects of contagious diseases on indigenous populations are notorious. The havoc caused by this small scale genocidal tendency of non interference after primary contact left a strong imprint on the survivors. The only anthropologist to pass four days in the village commented on the distinct difficulty among members to speak about the dead and to take stock of the ravages of population decimation. This difficulty persists even today. Stella Telles, the linguist working with the Latundê language started her visits in 1997 and established a firm rapport and empathy with the group and some of its members in particular (Telles 2002). Impressed by the plight suffered by this people she tried to gather some data about their history. One of these efforts concerned the reconstruction of the group’s history at the time of contact. The result was a painstaking, but especially painful, exercise with the most senior woman, Terezinha, of one of two households, a woman who is still the most senior Latundê[ii]:

Telles describes the living situation as follows:
House 1: Terezinha, the oldest sister in her sibling set, an adolescent man José and his younger sister Madalena;
House 2: Terezinha’s father Davi, her mother Madalena, and her siblings Fatima, Sebastião, João and Francisco;
House 3: Terezinha’s older brother Cinzeiro, husband of José’s and Madalena’s mother (as José is the major surviving Latundê man, he is the reference point for children);
House 4: Chico, José’s older brother;
House 5: the father of José and his siblings;
House 6: Batatá’s mother;
House 7: Sebastião, José’s brother, and his wife, Terezinha’s aunt;
House 8: Batatá and her husband (older adults) and Terezinha’s younger sister Lourdes, living in a place somewhat detached from the other houses; Read more

Bookmark and Share
image_pdfimage_print

 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Archives