Caribbean News Now!

Caribbean News Now is the leading voice for Caribbean regional news, information and opinion and is the successor to Caribbean Net News (2003-2010).

Published by and through the collaborative efforts of a number of individual contributors and other sources, Caribbean News Now provides extensive regional news coverage that no other agency provides, covering almost 40 nations and territories in the wider Caribbean, as well as six regional organisations, and focusing on the latest political and regional news.

With an emphasis on delivering up to date news and current opinion from around the Caribbean region, keeping Caribbean nationals worldwide in touch with issues of national and international importance, government leaders, other senior public officials, and captains of regional industry rely on the daily content provided by Caribbean News Now.

In addition to regional sports and business coverage, a wide range of cultural content that reflects and defines the peoples of the Caribbean is also featured, including poetry, entertainment and literature, along with portals for user-submitted material of interest to the people of the Caribbean and the worldwide Diaspora.

Read more: http://www.caribbeannewsnow.com/bonaire.php

Bookmark and Share

De cijfers in De schijn-élite van de valse munters van Martin Bosma

In het najaar van 2010 verscheen het boek De schijn-élite van de valse munters. Drees, extreem rechts, de sixties, nuttige idioten, Groep Wilders en ik van de hand van het Partij voor de Vrijheid (PVV) Kamerlid Martin Bosma. De PVV heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt vanaf haar oprichting in 2005 (toen nog als Vereniging Groep Wilders) en bevindt zich op het moment van het verschijnen van mijn boek in de boezem van de macht als gedoogpartner van het VVD-CDA kabinet Rutte, dat in oktober 2010 van start ging. De partij roept een mengelmoes aan reacties op en het is dan ook goed te begrijpen dat alles wat de partij aan uitspraken en teksten afscheidt onder het fileermes wordt gelegd. Maar veel schriftelijks is er niet. Er bestaan teksten van toespraken van Geert Wilders en er is het partijprogramma, maar tot voor kort was er geen samenhangende tekst waarin het gedachtegoed van de PVV gepresenteerd werd. Tot het boek van Martin Bosma verscheen.

Martin Bosma zal zich ongetwijfeld niet kunnen vinden in de titel van mijn boek De ideologie van de PVV. Immers, volgens hem zullen ideologieën in de toekomst steeds minder belangrijk worden. Hij baseert zich in deze overweging op de opvatting van de Amerikaanse socioloog Edward Shills bij wie hij in Italië heeft gestudeerd. Hij verwoordt een en ander in zijn boek op blad­zijde 132. Tegelijkertijd stelt Bosma in een opmerking die op dezelfde bladzijde tussen haakjes staat dat ‘het verdwijnen van de oude ideologieën de voetnoot kent dat twee nieuwe ideo­logieën juist belangrijker zullen worden: het multiculturalisme en de islam’. Opmerkelijk aan de tussen-haakjes-opmerking is dat hij onderscheid maakt tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ ideologieën. De oude ideologieën zouden dan, aldus een voorafgaande alinea op wederom dezelfde pagina, het liberalisme en het socialisme zijn. Nu kan ik me wel voorstellen dat je het multiculturalisme als nieuwe ideologie beschouwt, maar de islam, ideologie of niet, is natuurlijk veel ouder dan de ‘oude’ ideologieën liberalisme en socialisme, die pas echt tot wasdom kwamen in de eeuw(en) na de Franse revolutie van 1789. Je kunt je ook afvragen wat een ideologie is. De term is in 1796 gemunt door de Franse filosoof Destutt de Tracy (1754-1836) en had oorspronkelijk de beteke­nis van ‘de wetenschap die alle andere wetenschappen uitlegt’ (Hawkes, 2003; pp. 59-61).

Read more

Bookmark and Share

Verband stadsontwikkeling en vervoer- en verkeerssysteem

trekschuit-tekening-ca1810Vervoer- en verkeerssystemen voor de onderlinge verbindingen tussen steden bestaan al heel lang. Deze waren en zijn nodig om staten te kunnen beheren dan wel te beheersen. Een heel oud voorbeeld vormen de heerbanen die dienden om het Romeinse Rijk bijeen te houden. Niet alleen gaat het daarbij om verkeersinfrastructuur zoals wegen en kanalen, maar ook om vervoerdiensten. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan diensten van postkoetsen en trekschuiten. In de negentiende eeuw kwamen daar de spoorwegen bij. Binnen de steden had in het verleden de verkeersinfrastructuur hoofdzakelijk een ontsluitings- en verblijfsfunctie. Opstallen en terreinen moesten voor voetgangers, rijtuigen en karren met goederen bereikbaar zijn, maar er was geen noodzaak binnen de steden lange afstanden snel te kunnen overbruggen. Afgezien van wat (huur)rijtuigen gingen nagenoeg als verplaatsingen van personen te voet.
Read more

Bookmark and Share

Telkens weer op zoek. In de sporen van de Recherche van Proust

Marcel Proust 1871 – 1922
Illstr. Ingrid Bouws

De grote werken uit de Modernistische periode nodigen wellicht des te meer uit tot navolging en imitatie omdat ze zelf vaak variaties zijn op oudere kunstwerken. Ulysses en De dood van Vergilius zijn sprekende voorbeelden die bewijzen dat mimicry en citationisme blijkbaar niet voorbehouden zijn voor een postmoderne aanpak. In deze bijdrage willen we aantonen dat het inhaken op beroemde voorbeelden om deze op eigen wijze te verwerken ook tot een soort ‘vormdwang’ kan leiden (of sterker gezegd – met een lacaniaanse ondertoon – dat deze dwang inherent is aan zo’n onderneming). In ons geval zal het daarbij – in het kader van de voorliggende bundel – vooral gaan om aan te tonen dat kunstwerken die tijdens de laatste decennia als voorbeeld, oriëntatiebron of uitgangspunt Op zoek naar de verloren tijd van Marcel Proust hebben gekozen, als vanzelfsprekend karaktertrekken van het modernisme hebben overgenomen. Uiteraard gaat het hier om complexere processen dan alleen vormdwang, zoals bijvoorbeeld een ‘terugkeer naar het modernisme’ of, genuanceerder, een innige verstrengeling van modernistische en postmoderne componenten.

Read more

Bookmark and Share

The Return of the Underground Retail Cannabis Market?

Attitudes of Dutch coffeeshop owners and cannabis users to the proposed ‘cannabis ID’ and the consequences they expect.

ABSTRACT
The sale of cannabis to persons aged 18 or older is permitted in the Netherlands under certain conditions in commercial establishments called coffeeshops. The present Dutch government has proposed that access to coffeeshops be restricted to persons holding a cannabis ID, a mandatory membership card known colloquially as a ‘weed pass’ (wietpas). Recent interviews with 66 Amsterdam coffeeshop owners reveal that they expect mainly detrimental effects from the proposed measure. In particular, they predict customer resistance to compulsory registration, the discriminatory exclusion of tourists and other non-members, and a resurgence of cannabis street dealing. Two surveys of cannabis users (in a local sample of 1214 Amsterdam coffeeshop customers and a nationwide sample of 1049 last-month users) confirmed that many, but not all, users would oppose registration. The majority of respondents intended to look for other suppliers or to grow their own marijuana if the cannabis ID becomes law. Surprisingly, about one in ten said they would stop smoking cannabis.
Read more

Bookmark and Share

Ireland and the European Economic and Monetary Union

“A theory of capitalism that recognises the pluralist, multi-dimensional and internally conflicted nature of social systems restores politics to the central place it deserves, in contrast to efficiency theories in which politics is about no more than the instrumental problem of defining and implementing the most efficient institutions for the essentially technocratic task of coordination” (Wolfgang Streeck, 2010)

The financial crisis has called into question the capacity of national sovereign democratic states to reconcile the distributional tensions that emerge from capitalist market expansion. This problem has become particularly acute for countries of the Eurozone (De Grauwe, 2010, 2011). They cannot devalue their currencies and must adjust their economies through IMF-ECB induced structural reforms in labour, wage and fiscal policy. The problem of coordinating wage, fiscal and monetary policy in the interest of employment and economic performance, or capital accumulation, is not new. It was central to the construction of different variants of national incomes policies in European political economies during the neo-corporatist Keynesian era.

But how did domestic political actors respond to the adjustment constraints of globalised variants of capitalism during the neoliberal era, and what has been the trajectory of institutional change in European industrial relations and welfare regimes? This question guides the theoretical dimension of my PhD The Rise and Fall of Irish Social Partnership – The Political Economy of Institutional Change in European Varieties of Capitalism (2012) which is grounded on an argument that the politics of democratic capitalist change can be traced to the disorganisation and flexibilisation of institutions that enable labour to constrain capital. The decline in trade union strength and an increase in business power underpins the public policy paradigm shift from Keynesianism to neoliberalism across Europe. The role of the state in conditioning this pattern, and the diverse trajectory of change it invoked, is central to the study of comparative political economy. National labour market regulations have been flexibilised and the problem of employment resolved either through supply side reforms aimed at activation or low wage employment (Hall, 2011).

Read more

Bookmark and Share

 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Archives