Erin Ben-Moche – Photographer Zion Ozeri Showcases Jewish Diversity in Virtual Haggadah & Pictures Tell: A Passover Haggadah

Renowned Jewish photographer Zion Ozeri is no stranger to creating meaningful Haggadot. His award-winning photographs, which capture the world around him, have appeared in The New York Times, Newsweek, The Jerusalem Report, Moment and The Economist, to name a few publications.

After reviewing his pieces, Ozeri decided to create a virtual interactive Haggadah that highlights the diversity of Jews, just in time for a second pandemic Passover.

Ozeri, along with Sara Wolkenfeld and Josh Feinberg, curated “Pictures Tell: A Passover Haggadah,” a Haggadah that is completely virtual (can be utilized at home or in a classroom) and celebrates the traditions and cultural experiences of the Jewish Diaspora. Ozeri told the Journal that a major goal of “Pictures Tell” is using imagery to tell the story of the Jewish people.

Source: https://jewishjournal.com/photographer-zion-ozeri-showcases-jewish-diversity-in-virtual-haggadah/

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Instructions To Tinbergen Authors

 

 

 

 

Instructions To Tinbergen Authors

Some technical terms
Typescript – Entire book excluding the cover
Prelims – Beginning of the book, all pages before the main text begins (title page, contents, foreword, etc.)
Half title – Page I: title only in caps
Dissertation page – Page III – text according to the University standard
Professors’ page – Page IV – names of the professors
ISBN – International Standard Book Number, assigned by the publisher
NUR – (Dutch standard subject classification) classification according to subject

Contents/sequence
• Prelims generally have no page numbering. If numbering is necessary use roman numerals. Pagenumbering begins at the start of the main text.
• Each new section begins on a right-hand page. If necessary, insert a blank left-hand page. Include this number in the page-count, but do not number.
• Sequence: foreword, introduction, chapter 1, 2, 3, etc., appendix(es), recapitulation, bibliography, index, thanks (if applicable), curriculum vitae.
• On page II come the words ‘This book is number…..in the…..series’ etc. and the designer’s name + ISBN

Layout
Keep the layout simple, logical and consequential. The author is responsible for delivery of the entire manuscript, which should be of sufficient quality that the printer can begin work without further adjustment. The quality shall be judged by Rozenberg Publishers. The last pages must contain the list of all titles published in the Series. An updated list may be obtained from the Tinbergen Institute in Rotterdam.

Type area: 16 x 23 cm. (Excluding the page number, headers)
In Microsoft Word the page margins would be:
Top: 2 cm – 3,5 cm
Bottom: 2,5 cm
Left: 3 cm
Right: 2,5 cm
Header: 1,25 cm – 2,5 cm
Footer: 1,25 cm

Type face: Preferable Times
Type size: Main text: 12-point. This becomes 10-point after 80% reduction. Notes: 10-point. After reduction this becomes 8-point.
Compare the results in advance by reducing (80%) a sample page on a photocopier.
Headings: Logical and consequential. Create a hierarchy.
Bold type: Avoid underlining. Use bold type and italics in moderation.
Pagination: Preferably alternating left and right at the bottom of the page.

If pages must be numbered at the top, it should be done consistently. Do not put a number at the foot of page in a new chapter; simply omit it. Pages with no text, should not be numbered – they should – of course, be counted.

Tables etc. Black lines and dots are part of the text and will therefore also be reduced to 80%.

Handing in your completed and designed manuscript to Rozenberg Publishers:
PDF
Very important when working with PDF files is using the right software. A lot of the free available software is only useful for creating PDFs for screen use, and not for print. Our preference goes to Adobe Distiller.
If you hand in a trial chapter at an early stage, for us to check, it may avoid surprises in a later stage.
Please be aware that we can hardly make any corrections in your PDF files. If there are any mistakes/errors in your proof, you will have to hand in new PDF files.

Jacket
Rozenberg Publishers will ensure that the text fits in the style of the Tinbergen dissertation series. This is a fixed style of typesetting and cannot be altered.
The author must provide by e-mail (textfile ) with title, subtitle, names of authors, university from which the author is graduating and the number in the series. In addition there should be a short summary of the content and (if you like) author biography (in total max. 200 words). The text should give a clear idea of what the book is about – not a summary. Before the final printing of the jacket a proof (PDF) will be made for the author’s approval.

Illustration
The resolution of the illustration for the cover should be at least 300 dpi. We would like to receive the illustration as jpeg- or tiff-file.
Please note: either you own the copyright of the illustration or it is copyright-free. You can find a lot of copyrightfree illustrations in databases like Wiki Commons, freepik.com, etc.

Of course you can also choose a cover without illustration.
Invitation cards and ‘Stellingen’ are not part of the arrangement between Rozenberg Publishers and the Tinbergen Institute.

Planning and production
A period of 4 weeks is needed for the printing and binding of the book. If you would like to receive a (paper) proof, we need one week extra.
If possible it is advisable to deliver it sooner. The key to the planning is the date on which the book must be at the pedel, it is then possible to count backwards to the last possible date.
The author sends the manuscript by e-mail to:

Drukkerij Haveka bv
van Hennaertweg 23
2952 CA Alblasserdam
tel.: (+) 31 (0)78–691 23 23
t.hartog@haveka.nl
Tonny Hartog

Or to:

Rozenberg Publishers – Auke van der Berg
Amsterdam
info@rozenbergps.com

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

De haardos van Lady Godiva

Macbeth, Don Juan, Koningin Guinevere, Graaf Dracula, alle historische figuren hebben in meer of mindere mate – meestal mindere – een kern van waarheid, waarmee de geschiedenis naar eigen inzicht op de loop gegaan is.
Een interessant en pikant voorbeeld biedt Lady Godiva. De oerversie verhaalt hoe de Lady in kwestie gehuwd is met Leofric, graaf van Mercia in Midden-Engeland en de schatrijke maar rechtlijnige eigenaar van de stad Coventry en omstreken. Het is het jaar 1040. Lady Godiva heeft erg te doen met de bewoners, die zuchten onder de zware belastingen die de graaf hen oplegt en probeert haar man keer op keer te vermurwen.
Uiteindelijk toont hij zich bereid op haar smeekbeden in te gaan, op voorwaarde dat de Lady naakt op een paard gezeten door de stad rijdt. Zij accepteert zijn uitdaging en rijdt, slechts gehuld in haar lange haren, door Coventry. Op haar verzoek blijven alle bewoners binnen, met de luiken gesloten.

Die oerversie speelt in de eerste helft van de elfde eeuw, maar kreeg pas zo’n twee eeuwen later bredere bekendheid toen het verscheen in de Flores historiarum, een verzameling verhalen uit de Britse historie – letterlijk vertaald: Bloemen van de geschiedenis -, bijeengebracht door de benedictijner monnik Roger of Wendover. Het boek werd voor het eerst gedrukt in 1236.

De opofferingsbereidheid van Lady Godiva werd sindsdien op tal van manieren vormgegeven, met name in de beeldende kunsten – er zijn talloze schilderijen en beeldhouwwerken van gemaakt – en in literatuur: toneelstukken, gedichten, prozastukken. Echt grote populariteit kreeg het thema pas in 1842, toen het gedicht Godiva van Alfred, Lord Tennyson (1809-1892) in druk verscheen.
Van ander werk waarin zij een hoofdrol speelt, valt het toneelstuk Monna Vanna (1902) op, van de Franstalige Belg Maurice Maeterlinck (1862-1949), aan wie in 1911 de Nobelprijs voor literatuur werd toegekend. Het thema van ‘Wedden dat’ krijgt hier vorm in het verhaal over de schone Monna Vanna, echtgenote van Guido Colonna. De stad Pisa is omsingeld door het leger van Florence, de bevolking wordt uitgehongerd. Als tegenprestatie voor het beëindigen van de belegering eist Prinzivalle, de leider van de Florentijnen, dat (Gio)vanna één nacht bij hem doorbrengt, slechts gekleed in een mantel. Guido voelt zich door deze eis in zijn mannelijke eer aangetast, maar Vanna aarzelt geen moment. En terecht, want Prinzivalle gedraagt zich als een heer en volstaat met een kus op haar voorhoofd.

Uiteraard leende zo’n prikkelend gegeven zich bij uitstek voor verfilming. Er zijn dan ook ettelijke films gemaakt met een titel als Lady Godiva rides, maar die hebben allemaal niet veel meer om het lijf dan een verhaallijntje rondom die ene gewaagde scene. De Engelse productie Lady Godiva rides again (1951), bijvoorbeeld, werd in Amerika uitgebracht onder de titel Bikini Beach. Dat zegt al genoeg.

De mythe van Lady Godiva heeft overigens nog een begrip in de Engelse taal opgeleverd. Terwijl alle burgers van Coventry zich aan haar verzoek hielden om niet te pogen een glimp van de naakte amazone op te vangen, kon één man de verleiding niet weerstaan. Tom the Taylor kijkt stiekem toch en wordt daarvoor met blindheid gestraft. Sindsdien is Peeping Tom of, voluit, Peeping Tom of Coventry – to peep is gluren – de gangbare Engelse term voor voyeur. Er is overigens weinig grond om aan te nemen dat het nieuwsgierig kleermakertje echt bestaan heeft.
In 1960 werd de Britse film Peeping Tom uitgebracht, over een seriemoordenaar die zijn slachtoffers filmt terwijl hij ze ombrengt. De Duitse hartenbreker Karlheinz Böhm speelt daarin de titelrol.

Ook in de Nederlandse letteren heeft de Lady zich gemanifesteerd, al was het dan ook slechts in het titelgedicht van de bundel Lady Godiva op scooter van Sybren Polet uit 1960. Polet – een pseudoniem van Sybe Minnema (1924-2015) – wordt in vakkringen gerekend tot de Experimentelen en de Vijftigers, maar door literatuurliefhebbers ook wel tot de Onleesbaren. Een willekeurig fragment uit het onderhavige werk moge ter illustratie volstaan:

Rijd, rijd zo dicht langs hen heen
dat de politieagenten gedichten gaan schrijven
die ze des avonds met gemotoriseerde stem
aan hun vrouwen voorlezen
en de direkteur van de Universiteitsbibliotheek, geprikkeld,
zijn hoed afneemt
om zich de literatuur van het voorhoofd te wissen.

Ook de rest van het gedicht heeft niets met Lady Godiva te maken.

Dat interessant en pikant nog steeds een bruikbare combinatie vormen, blijkt uit de pop-artiesten die het thema in een nummer verwerkten. Dat zijn niet de minsten. Neem The Velvet Underground, de groep rond Lou Reed en John Cale. Die hadden zich al voor Venus in furs op hun debuutalbum The Velvet Underground & Nico uit 1967 literair laten inspireren door de novelle Venus im Pelz (1870) van de Oostenrijkse auteur Leopold von Sacher-Masoch, aan wiens naam en werk het begrip masochisme is ontleend.
Op het daarop volgende album, White light/White heat (1968), staat het nummer Lady Godiva’s Operation, met tekst en muziek van Lou Reed. Tot de meer verrassende interpretaties van de operatie in kwestie, hoort die volgens welke het hier een geslachtsverandering zou betreffen. De regels

Doctor arrives with knife and baggage
Sees the growth as just so much cabbage
That now must be cut away

zouden verwijzen naar een woekering – the growth – die verwijderd moet worden. Het vervolg vult daarop aan, dat er niet alleen aan weerszijden geopereerd wordt, maar ook dat de ingreep onomkeerbaar is:

Now come the moment of great great decision
The doctor is making his first incision
One goes here, one goes there

De Britse formatie Simply Red, bekend van de hit Holding back the years, bracht in 1987 het album Men and women uit, met daarop Lady Godivas’s room.
Ook het damestrio Boney M, meestal voorzien van een éénmansballet, stortte zich op Lady Godiva.
Dat werd met enige argwaan tegemoet gezien, aangezien hun historisch besef niet overdreven betrouwbaar was gebleken. In het refrein van hun wereldhit Rasputin gingen zij immers voorbij aan het feit dat Rusland geen koningin had maar een tsarina:

Ra Ra Rasputin
Lover of the Russian queen

Om in het geval van Lady Godiva het zekere voor het onzekere te nemen, kozen ze als tekst ongeveer de korte versie van een hoofdstuk uit een geschiedenisboek:

Her name was Lady Godiva
A lady so brave and so strong
Her husband the Earl of Mercia
He treated her terribly wrong

She’s a lady
She’s a lady
She rode naked on horseback
To stop him from his tax increase
(..)
Then sneaking a glance through the window
Was a guy they called Peeping Tom
He caught a glimpse and was blinded
Curiosity sometimes is wrong    

Het meest blijft de dappere daad van de Lady in ons geheugen hangen door de hit die het Engelse duo Peter & Gordon er mee scoorden, een nummer dat overigens in Coventry niet te horen mocht zijn omdat de burgemeester de tekst obsceen achtte. De volledigheid vereist hier te vermelden dat die tekst niet zozeer over Her Ladyship ging als wel over een lokale stripteaseuse (Seventeen, a beauty queen) die, gezegend met lang haar en niet door gêne geremd, carrière maakt in Hollywood, zij het in films van bedenkelijk allooi.
Voor een vergelijking met de echte Lady Godiva hadden Peter & Gordon niet meer dan een paar regels nodig:

Her long blond hair
falling down across her arms
hiding all the lady’s charms

In november 1966 staat Lady Godiva op de zesde plaats in de Amerikaanse Top-100.

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Phasing Out Fossil Fuels Is Possible. These State-Level Plans Show How

Robert Pollin

When it comes to climate change, state governments across the United States have been way ahead of the federal government in providing leadership toward reducing carbon pollution and building a clean energy economy. For example, when Trump announced in 2017 his intention to withdraw the U.S. from the Paris Agreement, the governors of California, Washington and New York pledged to support the international agreement, and by 2019, more than 20 other states ended up joining this alliance to combat global warming.

Robert Pollin, distinguished professor of Economics and co-director of the Political Economy Research Institute at the University of Massachusetts at Amherst, has been a driving force behind several U.S. states’ efforts to curb carbon emissions and make a transition to a green economy. In this exclusive Truthout interview, Pollin talks about how states can take crucial, proactive steps to build a clean energy future.

C.J. Polychroniou: Bob, you are the lead author of commissioned studies, produced with some of your colleagues at the Political Economy Research Institute of the University of Massachusetts at Amherst, to fight climate change for scores of U.S. states, including Pennsylvania, Ohio, West Virginia, Maine, Colorado, Washington, New York and California. The purpose of those studies is to show the way for states to attain critical reductions in carbon emissions while also embarking on a path of economy recovery and a just transition toward an environmentally sustainable environment. In general terms, how is this to be done, and is there a common strategy that all states can follow?

Robert Pollin: The basic framework that we have developed is the same for all states. For all states, we develop a path through which the state can reduce its carbon dioxide (CO2) emissions by roughly half as of 2030 and to transform into a zero emissions economy by 2050. These are the emissions reduction targets set out by the Intergovernmental Panel on Climate Change (the IPCC) that are meant to apply to the entire global economy. The IPCC — which is a UN agency that serves as a clearinghouse for climate change research — has concluded that these CO2 emissions reduction targets have to be met in order for we, the human race, to have a reasonable chance to stabilize the global average temperature at no more than 1.5 degrees Celsius above the preindustrial level, [the level of] about the year 1800.

The IPCC has concluded that stabilizing the global average temperature at no more than 1.5 degrees Celsius above preindustrial levels provides the only realistic chance for avoiding the most severe destructive impacts of climate change in terms of heat extremes, heavy precipitation, droughts, floods, sea level rise, biodiversity losses, and the corresponding impacts on health, livelihoods, food security, water supply and human security. Given that these emissions reduction targets must be met on a global scale, it follows that they also must be met in every state of the United States, with no exceptions, just like they must be met in every other country or region of the world with no exceptions.

By far the most important source of CO2 emissions entering the atmosphere is fossil fuel consumption — i.e., burning oil, coal and natural gas to produce energy. As such, the program we develop in all of the U.S. states centers on the state’s economy phasing out its entire fossil fuel industry — i.e., anything to do with producing or consuming oil, coal or natural gas — at a rate that will enable the state to hit the two IPCC emissions reduction targets: the 50 percent reduction by 2030 and zero emissions within the state by 2050.

Of course, meeting these emissions reduction targets raises a massive question right away: How can you phase out fossil fuels and still enable people to heat, light and cool their homes and workplaces; for cars, buses, trains and planes to keep running; and for industrial machinery of all types to keep operating?

It turns out that, in its basics, the answer is simple and achievable, in all the states we have studied (and everywhere else for that matter): to build a whole new clean energy infrastructure that will supplant the existing fossil fuel dominant infrastructure in each state. So the next major feature of our approach is to develop investment programs to dramatically raise energy efficiency standards in buildings, transportation systems and industrial equipment, and equally dramatically expand the supply of clean renewable energy sources, i.e. primarily solar and wind energy, but also geothermal, small-scale hydro, as well as low-emissions bioenergy.

For all but one of the states we have studied, we estimate that the amount of clean energy investments that are needed amounts to between 1-3 percent of all state economic activity, i.e. the state’s GDP (Gross Domestic Product). That can be a lot of money — like $6.6 billion in Washington State (1.2 percent of projected average GDP between 2021-2030), $22.6 billion in Pennsylvania (2.5 percent of projected average GDP between 2021-2030) and $76 billion in California (2.1 percent of projected average GDP between 2021-2030). But still, these spending levels, amounting to 1-3 percent of GDP, do still mean that something like 97-99 percent of all the state’s economic activity can be devoted to everything else besidesclean energy investments. West Virginia is the one outlier in the states we have studied so far. But even here, we estimate the investment program will need to be only somewhat higher, at 4.2 percent of the state’s projected average GDP for 2021-2030, equal to $3.6 billion per year.

Read more

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

The Current Hardships Facing Palestinian Refugees


The United Nations’ Relief and Works Agency (UNRWA)—known as the main international relief and human development organization for Palestinian refugees—defined Palestinian refugees as “persons whose normal place of residence was Palestine during the period 1 June 1946 to 15 May 1948, and who lost both home and means of livelihood as a result of the 1948 conflict.” However, most notably, Palestinians displaced because of the 1967 war, and subsequent hostilities, are not referred to or registered as refugees by the Agency, but they are eligible to receive services by UNRWA. Despite this fact, within segments of the international community, Palestinians who lost both their homes and means of livelihood as a result of the 1967 war, and subsequent hostilities, are also regarded as refugees.

In the five areas where UNRWA is in operation, namely, Jordan, Lebanon, Syria, the Gaza Strip, and the West Bank (including East Jerusalem), the hardships faced by the Palestinian refugees has worsened in recent history.

Most recently, with respect to the coronavirus pandemic, the Palestinian refugee population is increasingly in a vulnerable position with little-to-no access to the COVID-19 vaccine. Within the occupied territories of Gaza and the West Bank, COVID-19 cases are surging with more than 2,236 fatalities and 16,000 active cases in these areas (including East Jerusalem). Meanwhile, Israel has been internationally lauded for carrying out the world’s speediest vaccination drive, with over 90 percent of Israelis above the age of 50 having been fully vaccinated as of February 2021. However, Israel has denied Palestinians living within the occupied territories significant access to the vaccines as Israel argues that the Oslo Accords places responsibility on the Palestinian Authority regarding issues of public health. But even under the Oslo Accords, Israel does have a commitment to help Palestinians living in the occupied territories fight the pandemic. Article 17, stipulation 6 of the Accord states: “Israel and the Palestinian side shall exchange information regarding epidemics and contagious diseases, shall cooperate in combating them and shall develop methods for exchange of medical files and documents.”

Moreover, given that Israel is the occupying power—under international law, namely, the Fourth Geneva Convention of 1949, Israel has a responsibility to ensure the welfare of the population which it is occupying—namely, the Palestinian people in the West Bank, East Jerusalem, and Gaza. The West Bank remains occupied by Israel which “controls entrance and egress, much of the infrastructure, the roads, the currency…in short, all the means of Palestinian independence”—as pointed out by Mitchell Plitnick, the former US director of the Israeli human rights organization, B’Tselem. In the case of Gaza, Israel since 2007 has imposed a land, air, and sea blockade of Gaza. Most notably, the effects of Israel’s blockade, coupled with Israel’s routine bombing of Gaza, has crumbled its infrastructure, led to massive poverty, food insecurity, and resulted in less than 4% of the water in that territory, consisting of nearly 2 million people, being fit for human consumption. Israel thus, in addition to the West Bank, also continues to occupy the Palestinians living within the Gaza Strip, and therefore, Israel as their occupier has a responsibility to vaccinate Gazans. In February 2021, Palestinian officials condemned Israel for blocking the entry of 2,000 coronavirus vaccine doses into Gaza to assist its health workers. Despite evidence to the contrary, even if Israeli claims with respect to the Oslo Accords is valid, this is irrelevant, as stated by scholar Yara M.Asi, “the [Geneva] convention specifies that no agreement between the parties supersedes its protections while occupation continues. This would include the Oslo Accords, signed in 1995 as an interim agreement.” Furthermore, Israel, instead of firs seeking to vaccinate Palestinians in the occupied territories, pledged to provide its spare vaccines to foreign allies such as Honduras and the Czech Republic.

In areas outside of the occupied territories, such as Lebanon which is home to an estimated 207,000 Palestinian refugees, according to UN figures, it has been reported that “Palestinian refugees in Lebanon are three times more likely to die with COVID-19 than the population as a whole.”

During the COVID-19 pandemic, the United Nations’ Relief and Works Agency (UNRWA), responsible for providing healthcare and education to millions of Palestinians living both inside and outside the occupied territories, was “recognized as a major contributor to the containment of the COVID-19 virus”—having quickly adapted its provision of services in compliance with the World Health Organization recommendations. UNRWA implemented remote education curriculum practices, adopted door-to-door delivery of food and medicines, as well as innovative health and psychosocial support hotlines which have been regarded as a significant lifeline to the refugee population during the pandemic. Moreover, UNRWA is also responsible for waste disposal and sanitation services to Palestinian refugee camps across the Middle East — “this includes disinfectant treatments to roads and installations to prevent the spread of COVID-19.”
However, due to the United States’ complete termination of funding to UNRWA under President Trump in 2018, the operations of the Agency were almost brought to a complete halt.
When the pandemic broke out, UNRWA was operating on a shoestring budget with Elizabeth Campbell, UNRWA’s director in Washington, stating in May 2020 that due to America’s termination of funding, “We are basically operating on a month-to-month basis. Right now, we have funding to pay our 30,000 health care workers until the end of this month.”

Even once the COVID-19 pandemic is over, it does not appear that there will be any end in sight to the suffering faced by Palestinian refugees. The hardships faced by Palestinian refugees will continue until the central issues of contention are fully addressed within a final settlement to the conflict. The central issues of contention as it pertains to Palestinian refugees is, firstly, the right of return, secondly, the right of Palestinians for compensation from Israel due to the destruction of Palestinians’ homes, and their livelihoods as a result of the 1948 war, the 1967 war, as well as further hostilities, and the third issue of contention is the assimilation and resettlement of refugees in different countries. Most significantly on the first two points, there is serious doubt as to whether right of return and compensation (both issues which are notably embodied within United Nations General Assembly Resolution 194) is politically feasible and there is doubt as to whether there are legitimate frameworks within international law that firmly allows stateless Palestinians to successfully advocate for the right of return and compensation.

The Taba Summit is widely regarded as perhaps the closest instance that a final settlement to end the longstanding conflict was almost reached between the Israelis and the Palestinians. At the time of the Taba Summit, the Israelis expressed an understanding on the issue of compensation, with Israel advocating that an international commission be created to gather, verify, and pay individual compensation claims. However, at that time, you had a government in Israel that, at least, gave the public impression that it was willing to negotiate on key issues required to reach a permanent settlement to the conflict. Presently, however, the center-left parties in Israel, such as the Labour Party, are a shell of its former self and a significant segment of the population in Israel strongly supports Benjamin Netanyahu and his far-right Likud Party, which has been expanding Israeli settlements in the occupied territories, further jeopardizing any viable solution to the conflict. There is also disunity among the Palestinians with friction between the Palestinian Authority in the West Bank and Hamas in Gaza. Lastly, unless the United States is willing to apply meaningful pressure on Israel to seriously negotiate a final settlement with the Palestinians, an end to the protracted refugee crisis will not be possible.

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Joseph Sassoon Semah: Re-Thinking The Concept Of GaLUT, Re-Claiming The Lost Culture

Click to enlarge


From: Linda Bouws & Joseph Sassoon Semah (Eds.) – Joseph Sassoon Semah – On Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam, 2020. ISBN 978 90 361 0601 6.
To order the book, please send e-mail to Stichting Metropool Internationale Kunstprojecten, € 39,95 excl. shipping costs, rek.nr. NL 42 INGB 0006 9281 68 o.v.v. On Friendship III, please add name & address. Contact: https://www.metropool-projects.com/contact

image_pdfimage_print
Bookmark and Share
image_pdfimage_print

 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Archives