The Igbo Concept Of Mother Musicianship

Music is a ‘woman’, and intuitive creative management of life is more of a feminine attribute. Music is a communion, a social communion that nourishes spirituality, and manages socialisation during public events. These are some of the philosophical and concrete rationalizations that guided the indigenous categorization of an extraordinary performance-composer irrespective of gender or age as a mother musician as per indigenous terminological evidence in Africa. A composer gestates and gives birth to sonic phenomena.

Musical meaning has been discussed from the indigenous perspective as being based on the factors of musical sense, psychical tolerance and musical intention. The practice of performance-composition has also been identified as processing the realisation and approval of musical meaning as per context. Central to the philosophy of musical meaning as a society’s conceptualization of creative genius are the creative personalities who interpret and extend the musical factors as well as the musical facts of a culture. Such specialists are sensitive to the socio-musical factors contingent on a musical context at the same time as they are the repositories of the theory of composition in a musical arts tradition. Socio-musical factors here categorize those non-musical circumstances of a music-making situation that inform the architecture of a performance-composition; while musical facts are the essential elements of creative configurations that furnish musical arts theory.

Read more

Bookmark and Share

Generatiewandelingen in Doorn en andere onderwijs- en beleidsprojecten

Huis Doorn

Levensgeschiedenissen

Toelichting
Heel wat leerlingen in het VWO en studenten in het HBO houden zich in hun onderwijs met generaties bezig. Zij schrijven er werkstukken over en komen steeds vaker in aanvulling hierop ook met videoreportages. Vooral vakken zoals maatschappijleer, geschiedenis, economie en management lenen zich goed voor scripties en afstudeerwerkstukken over generaties.
Hierbij werken de leerlingen veelal met levensgeschiedenissen van leden van generaties. Daarbij gaat het om een aanpak, die als de ‘life histories approach’ bekend staat.
De ‘life histories approach’ wordt veelvuldig in de geschiedwetenschappen en de sociologie toegepast. Meerdere hoofdstukken in dit boek bevatten voorbeelden van deze toepassing.

Omdat te verwachten is dat het boek Generaties van geluksvogels en pechvogels veel leerlingen tot het toepassen van generaties in hun onderwijs zal inspireren, komen nu enkele voorbeelden aan de orde. Als eerste voorbeeld zijn interviews te noemen met senioren, die tot de Vooroorlogse en Stille generatie behoren. Hoe zijn hun jeugdjaren verlopen en welke effecten heeft hun formatieve periode op hun verdere levensloop gehad? Welke indrukken zijn hen bijgebleven van de ‘Culturele Revolutie’ van het eind van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig? Hoe hebben zij van de economisch gunstige jaren negentig geprofiteerd en hoe hebben zij zich voorbereid op de jaren na ingang van hun pensioen?

Read more

Bookmark and Share

From The Web – openculture.com

openculture_bannerOpen Culture brings together high-quality cultural & educational media for the worldwide lifelong learning community. Web 2.0 has given us great amounts of intelligent audio and video. It’s all free. It’s all enriching. But it’s also scattered across the web, and not easy to find. Our whole mission is to centralize this content, curate it, and give you access to this high quality content whenever and wherever you want it. Free audio books, free online courses, free movies, free language lessons, free ebooks and other enriching content — it’s all here. Open Culture was founded in 2006.

Enjoy: http://www.openculture.com

 

Bookmark and Share

Nieuws vanuit het Caribisch gebied

amigoeDe Amigoe is een gedegen, betrouwbare, onafhankelijke krant die haar lezers op objectieve wijze wil informeren over gebeurtenissen en ontwikkelingen in de samenleving. Onze focus ligt op het lokale nieuws. Hoor en wederhoor staan bij ons hoog in het vaandel en we zijn zeer terughoudend met (nog) niet bevestigde berichten. Onze redacteuren staan met beide benen in de samenleving, hebben contacten in alle geledingen van de maatschappij, zijn goed geïnformeerd en op de hoogte van ontwikkelingen binnen de gemeenschap. Ze zijn niet alleen in staat om nieuws te brengen, maar ook om het te duiden. De Amigoe is aan geen enkele politieke, religieuze of andere organisatie of groepering verbonden. Er is een editie voor Curaçao en Bonaire en een editie voor Aruba.  Zie: http://www.amigoe.com/

bonaire.nuBonaire.nu is een blog over alles wat met Bonaire te maken heeft. Van de laatste politieke en economische ontwikkelingen tot de nieuwste vacatures en stages, evenementen, foto’s en video’s op Bonaire, Caribisch Nederland. Bonaire.nu heeft per 1 januari 2015 een nieuwe eigenaar en zal nu ook regelmatig publiceren in Engels en Papiaments.

Bonaire nu: http://bonaire.nu/

Antilliaans Dagbladhttp://www.antilliaansdagblad.com/

Bonaire tvhttp://bonaire.tv/

Bonaire Reporter: http://www.bonairereporter.com/

Caribbean News: http://www.caribbeannewsnow.com/bonaire.php

Caribisch Netwerkhttp://caribischnetwerk.ntr.nl/

Extra: http://www.extrabon.com/

Nieuwsblog: http://www.bonairevandaag.com/

Bookmark and Share

Caribbean News Now!

Caribbean News Now is the leading voice for Caribbean regional news, information and opinion and is the successor to Caribbean Net News (2003-2010).

Published by and through the collaborative efforts of a number of individual contributors and other sources, Caribbean News Now provides extensive regional news coverage that no other agency provides, covering almost 40 nations and territories in the wider Caribbean, as well as six regional organisations, and focusing on the latest political and regional news.

With an emphasis on delivering up to date news and current opinion from around the Caribbean region, keeping Caribbean nationals worldwide in touch with issues of national and international importance, government leaders, other senior public officials, and captains of regional industry rely on the daily content provided by Caribbean News Now.

In addition to regional sports and business coverage, a wide range of cultural content that reflects and defines the peoples of the Caribbean is also featured, including poetry, entertainment and literature, along with portals for user-submitted material of interest to the people of the Caribbean and the worldwide Diaspora.

Read more: http://www.caribbeannewsnow.com/bonaire.php

Bookmark and Share

De cijfers in De schijn-élite van de valse munters van Martin Bosma

In het najaar van 2010 verscheen het boek De schijn-élite van de valse munters. Drees, extreem rechts, de sixties, nuttige idioten, Groep Wilders en ik van de hand van het Partij voor de Vrijheid (PVV) Kamerlid Martin Bosma. De PVV heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt vanaf haar oprichting in 2005 (toen nog als Vereniging Groep Wilders) en bevindt zich op het moment van het verschijnen van mijn boek in de boezem van de macht als gedoogpartner van het VVD-CDA kabinet Rutte, dat in oktober 2010 van start ging. De partij roept een mengelmoes aan reacties op en het is dan ook goed te begrijpen dat alles wat de partij aan uitspraken en teksten afscheidt onder het fileermes wordt gelegd. Maar veel schriftelijks is er niet. Er bestaan teksten van toespraken van Geert Wilders en er is het partijprogramma, maar tot voor kort was er geen samenhangende tekst waarin het gedachtegoed van de PVV gepresenteerd werd. Tot het boek van Martin Bosma verscheen.

Martin Bosma zal zich ongetwijfeld niet kunnen vinden in de titel van mijn boek De ideologie van de PVV. Immers, volgens hem zullen ideologieën in de toekomst steeds minder belangrijk worden. Hij baseert zich in deze overweging op de opvatting van de Amerikaanse socioloog Edward Shills bij wie hij in Italië heeft gestudeerd. Hij verwoordt een en ander in zijn boek op blad­zijde 132. Tegelijkertijd stelt Bosma in een opmerking die op dezelfde bladzijde tussen haakjes staat dat ‘het verdwijnen van de oude ideologieën de voetnoot kent dat twee nieuwe ideo­logieën juist belangrijker zullen worden: het multiculturalisme en de islam’. Opmerkelijk aan de tussen-haakjes-opmerking is dat hij onderscheid maakt tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ ideologieën. De oude ideologieën zouden dan, aldus een voorafgaande alinea op wederom dezelfde pagina, het liberalisme en het socialisme zijn. Nu kan ik me wel voorstellen dat je het multiculturalisme als nieuwe ideologie beschouwt, maar de islam, ideologie of niet, is natuurlijk veel ouder dan de ‘oude’ ideologieën liberalisme en socialisme, die pas echt tot wasdom kwamen in de eeuw(en) na de Franse revolutie van 1789. Je kunt je ook afvragen wat een ideologie is. De term is in 1796 gemunt door de Franse filosoof Destutt de Tracy (1754-1836) en had oorspronkelijk de beteke­nis van ‘de wetenschap die alle andere wetenschappen uitlegt’ (Hawkes, 2003; pp. 59-61).

Read more

Bookmark and Share

 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Archives