Van ellende edel. Bijlage 1 ~ Slauerhoffs publicaties beschouwend proza

No Comments yet

omslag_slau_zwart.inddBijlage I. Lijst publicaties beschouwend proza

A. tijdschriftartikelen
B. Bijdragen aan de Nieuwe Arnhemsche courant

Een asterisk (*) achter een titel betekent dat het desbetreffende artikel ook opgenomen is in de Verzamelde werken VIII. Proza V. Critisch proza (1958). Een dubbele asterisk (**) achter een titel geeft aan dat het een opiniërende bijdrage (dus geen boek- of tijdschriftrecensie) van Slauerhoff betreft. De stukjes die Slauerhoff tussen 1918 en 1920 in Propria Cures en in Minerva publiceerde, werden herdrukt in Slauerhoff 1983.

Een asterisk (*) achter een titel betekent dat het desbetreffende artikel ook opgenomen is in de Verzamelde werken VIII. Proza V. Critisch proza (1958). Een dubbele asterisk (**) achter een titel geeft aan dat het een opiniërende bijdrage (dus geen boek- of tijdschriftrecensie) van Slauerhoff betreft. De stukjes die Slauerhoff tussen 1918 en 1920 in Propria Cures en in Minerva publiceerde, werden herdrukt in Slauerhoff 1983.

Tijdschriftartikelen

Titel van het artikel of van het besproken boek – tijdschrift

Ruslands letterkunde (1915) -postuum gepubliceerd in Vestdijkkroniek no. 90, 2001: 10-23
Over Divagations van S. Mallarmé –Propria Cures 30 (1918/1919) (14 dec) (ook in Slauerhoff 1983: 48-51)
Dies natalis U.S.A. (anon.) – Minerva 27.3.1919 (id.: 61-62)
Aan Sic! (ps. J.E.) – Propria Cures 30 (1918/1919) (12 apr 1919): 231 (id.: 68)
Aan Philomorus? (ps. J.E.) – Propria Cures 30 (1918/1919) (12 apr 1919): 231 (id.: 69)
Intree (In den beginne was het Woord) – Propria Cures 31 (1919/1920) 5 (11 okt 1919): 41-42 (id.: 69-72)
[Antwoord aan G.J.D.] (ps. J.E.) – Propria Cures 31 (1919/1920) 6 (18 okt 1919) (id.: 75)
Over het Roomsch Studentenblad (ps. J.E.) – Propria Cures 31 (1919/1920) 6 (18 okt 1919): 57 (id.: 76-77)
Ontslag van Ed. Verkade en E.Q.H.M.H. (ps. J.J.S.) – Propria Cures 31 (1919/1920) 19 (14 feb 1920): 187 (id.: 85-86)
[Over Verkade, E.Q.H.M.H. en eigen aftreden] (ps. J.J.S.) – Propria Cures 31 (1919/1920) 20 (21 feb 1920): 200 (id.: 88-89)
Over Samain – ongepubliceerd (zie Hazeu 1995: 88)
Enquête welke boeken mee naar onbewoond eiland – Het getij 7 (1922) 1 (jan): 6
Aanteekening over Jules Laforgue* – Het getij 7 (1922) 2 (feb): 52-55
Schilderijen, aquarellen en teekeningen in Tunis vervaardigd – Het getij 9 (1924) 3 (mrt): 12-13
Over het ‘vrije vers’ en versbevrijding in het Ned. (ca. 1924)*  – postuum in: Maatstaf 3 (1955-1956) 6 (sep ’55): 481-501
Arthur Rimbaud (M. Coulon, Le problème de Rimbaud)* – De vrije bladen 1 (1924) 3 (mei): 153-160
Quelques remarques sur la Poésie hollandaise des dix dernières années Sélection 4 (1924) 3 (dec): 282-283
Over Dirk Costers Nieuwe geluidenSélection 4 (1925) 7 (apr): 161-162
René Martineau over Tristan Corbière – De witte mier 2 (1925) 4 (15 apr): 145-163
Over Rainer Maria Rilke (n.a.v. Sonette an Orpheus, 1923)* – De vrije bladen 2 (1925) 5 (mei): 134-141
Fransche letteren (Franz Hellens, Notes prises à travers une lucarne) – De gulden winckel 24 (1925) 5 (20 mei): 109-110
Le cas Lautréamont – Le Disque vert (jul-sep) 1925: 80-85
In Memoriam J. H. Leopold* – De vrije bladen 2 (1925) 9 (sep): 229
Boeken en tijdschriften (R. van Genderen Stort, Kleine Inez, 1925) – De witte mier 2 (1925) 8 (1 okt): 38
Antwoorden op de filmenquête van ‘De Stem’ – De stem 5 (1925) I: 453-455
Literaire strategie (of metereologie), ca. 1925-1926 – postuum in: Van Wessem 1941: 83-85
Marginalia: Export Kritiek (over de criticus Johan Koning) – De vrije bladen 4 (1927) 10 (okt): 303-304
Der Zauberberg (Thomas Mann, Der Zauberberg, 1924) – De stem 8 (1928) II: 850-855
Anthologie jüngster deutscher Lyrik (ed. W. Fehsi) – De vrije bladen 5 (1928) 11 (nov): 351-352
De schrijvers van het avontuur (Marc en Louis Chadourne) – De gulden winckel 28 (1929) 2 (20 feb): 52-54
De zendeling in zijn hof. Tot nadere kennis van Dirk Coster* – De gulden winckel 28 (1929) 4 (20 apr): 110
Jud Süsz (L. Feuchtwanger, 1925, Ned. vert. V. v. Vriesland) – De stem 9 (1929) I: 148-150
Het epos van de roode propaganda (A. Malraux, Les Conquérants) – De stem 9 (1929) I: 316-320
De nieuwste poëzie van A. Roland Holst (AVRO-radio 2 maart 1930) – geluidsband verloren; tekst postuum in: Slauerhoff 1985: 32-33
Een allegorie, neen, een herinnering* – Liber amicorum Frederik van Eeden, 3 april 1930: 177-178
Boekbespreking (Thomas Raucat, De eerbiedwaardige escapade) – De vrije bladen 7 (1930) 4 (apr): 128
over J.W. Schotman (AVRO-radio 29 mei 1930)  – band + tekst verloren (zie Slauerhoff 1985: 8-9)
Gaucho’s, een uitstervend ras – De groene Amsterdammer 4.10.1930 (no. 2783): 5
Ricardo Güiraldes, inleiding tot Don Segundo Sombra* – De gulden winckel 29 (1930) 10 (20 okt): 225-228
J.W. Schotman, Der geesten gemoeting (1927)* – De gids 94 (1930) II: 446-448
Hedendaagsche romanschrijverij (Otto Flake, Montijo) – Critisch bulletin 2 (1931) 5 (mei): 149-150
Great seastories of all nations (ed. H.M. Tomlinson)* – Critisch bulletin 2 (1931) 7/8 (jul/aug): 228-233
Ideeën voor zegekarren* (Nederlanders in het buitenland) – De groene Amsterdammer 7.5.1932: 18
De dichter zijn job en zijn domicilie*   – De gulden winckel 31 (1932) 5 (mei): 83
Spookverhalen (They walk again, ed. C. The La Mare) – Critisch bulletin 3 (1932) 6 (jun): 193-196
Bij de dood van een dichter* – Forum 2 (1933) 5 (mei): 408-411
De wonderdokter, Ramon de la Serna (vert. en inl. J. Slauerhoff)* – Ned. ts. voor geneeskunde. 77 (1933) 21 (27 mei): 2453-2454
Antwoord op een enquête onder Nederlandse schrijvers – Het vaderland (3 dec 1934)
De zwijgers* – Forum 3 (1934) 11 (nov): 1063-1064
De roman van de dictatuur (A. Helman, De dolle dictator) – Critisch bulletin 7 (1936) 3 (mrt): 69-73
Roemeensche volksaard (P. Neagoe, Als de zon rijst) – Critisch bulletin 7 (1936) 5 (mei): 147-148
Dobtschinsky en Bobschintsky. Samen: de dichter (over Gogol)* – De stem 16 (1936) I: 299-300
Mislukte West-Afrika-roman (A. Demaison, Le jugement de tenèbres) – De gulden winckel 35 (1936) 9 (sep): 7
Over het onuitputtelijk en onmetelijk rijk van het midden (J.J.L. Duyvendak, De hangende drievoet, 1936) – Critisch bulletin 7 (1936) 10 (okt): 287-290
Nederlandsche literatuur over Abessinië – Critisch bulletin 7 (1936) 11 (nov): 306-313
Without money* – ? (

Bijdragen aan de Nieuwe Arnhemsche courant

besproken auteur – besproken boek of tijdschrift – datum

– De vrije bladen (jul) – 30.7.1930
– De stem (jul/aug) – 31.7.1930
van Schendel – Het fregatschip Johanna Maria (1930; roman)* – 2.8.1930
Rudolf Lonnes (samenst.) – Niederland (Duitse bloeml. Nederlandstalige poëzie; 1930)* – 9.8.1930
Kees van Dongen – Rembrandt (1930 )- 16.8.1930
De nieuwe gids (aug), [Groot-?] Nederland (aug) – 23.8.1930
Jean Cassou – Panorama de la littérature espagnole contemporaine (1929) – 30.8.1930
Elsevier’s geïllustreerd maandschrift (sep), De nieuwe gids (sep) – 13.9.1930
van Oudshoorn – In memoriam (1930; roman) – 20.9.1930
Annie Salomons –Verhalen uit het verre Oosten (1930) – 20.9.1930
Manuel Galvez – Nacha Regules (1930; roman) – 27.9.1930
Den gulden winckel (aug/sep) – 4.10.1930
Richard Plattensteiner – Der Mahatma, ein Mysterium (1930) – 4.10.1930
Marsman – Witte vrouwen (1930; poëzie)* – 11.10.1930
Nijhoff – De Vliegende Hollander. Een waterfeestspel (1930)* – 18.10.1930
Bodmer, H. Steine (red) – Corona (Duits tijdschrift) – 18.10.1930
Reinhold Schneider – Das Leiden des Camoës (1930)* – 25.10.1930
J.W. Marmelstein – Figuren uit de Fransche letterkunde (1927) – 1.11.1930
Het Nederlandsche boek (1930) – 8.11.1930
Upton Sinclair – Mountain City (1930; roman) – 15.11.1930
Stendhal – Vie de Napoléon (1838; herdr. 1930) – 22.11.1930
Romain Rolland – Vies des hommes illustres (reeks biografieën, v.a. 1903) – 29.11.1930
Claude Eylan – L’Île au cœur double (1930; over Sumatra) – 6.12.1930
Léon Daudet – Paris vécu (1930) – 6.12.1930
Theun de Vries – Westersche nachten (1930; poëzie)* – 13.12.1930
Roel Houwink – Strophen en andere gedichten (1930)* – 13.12.1930
D.A.M. Binnendijk – Het andere land (1930; poëzie)* – 13.12.1930
Axel Munthe –The Story of San Michele (1929) – 20.12.1930
D.A.M. Binnendijk (samenst.) – Prisma. Bloemlezing uit de Nederlandsche poëzie na 1918 (1930) – 27.12.1930
Constant van Wessem (samenst.) – Twintig Noord- en Zuid-Nederlandsche verhalen (1930) – 27.12.1930
André Malraux – La voie royale (1930; roman) – 3.1.1931
Melis Stoke [ps. v. H. Salomonson] – Een man van geld. Avonturenroman van eenvoudige lui (1930) – 3.1.1931
Henriette Barbe – Heleen Terwogt (1930; roman) – 10.1.1931
Marianne Philips – De biecht (1930; roman) – 10.1.1931
Eva Raedt-de Canter – Internaat (1930; roman) – 10.1.1931
Carla Simons – Lea. Episoden uit een vrouwenleven (1930; roman) – 10.1.1931
Rainer Maria Rilke – De wijze van liefde en dood van de cornet Chr. Rilke (1930) -17.1.1931
H.A. en H.A.Th. Lesturgeon – Marie Antoinette en haar kinderen (1930) – 17.1.1931
Antonie Donker – Fausten en faunen (1930; essays) – 17.1.1931
Antoon Vloemans – Menschen als goden (1930) – 17.1.1931
Robert Neumann –Passion. Sechs Dichterehen (1930) – 24.1.1931
Robert Neumann – Panoptikum. Bericht über fünf Ehen aus der Zeit (1930) – 24.1.1931
P.H. van Moerkerken –   De historie en het droomgezicht over den prins en den moordenaar – (1930; roman) – 31.1.1931
J.J. van Geuns – Gedichten uit drie rijken (1930) – 31.1.1931
Lion Feuchtwanger – Succes (1930; vert. van de roman Erfolg) – 7.2.1931
Johan Wilhelm Schotman – Het vermolmde boeddhabeeld III. De dans der demonen (1930) – 14.2.1931
Ernst Glaeser – Frieden (1930; roman) – 21.2.1931
Heinrich Mann – Die grosze Sache (1930; roman) – 21.2.1931
Michail Sjocholov – De stille Don (1930; over de Donkozakken) – 28.2.1931
Romain Rolland – Jean-Christophe en Klaas Breugnon (herdr. v. Ned. vert.) – 7.3.1931
P.A. Begeer – Van het leven (1939; poëzie) -7.3.1931
Jo Landheer – Golven (1930; poëzie)* – 14.3.1931
Elizabeth Reitsma / Jan H. Eekhout – In aedibus amoris (1930; poëzie)* – 14.3.1931
Roman Goul – Lanceurs de Bombes Azef (1931; over de gruwelen van de tsarentijd) – 9.5.1931
Dirk Coster  – De stem (1931; jubileumboek t.g.v. tienjarig bestaan) – 16.5.1931
Dirk Coster  – De stem (vervolg) – 23.5.1931
Sam Goudsmi – Jankef’s oude sleutel (1931; roman) – 28.5.1931
P.H. Ritter Jr. – Het gobelijn der dagelijksche vreugde (1931) – 28.5.1931
Marsman – Kort geding (1931; essays) – 28.5.1931
Albert Helman – Overwintering (1931; toneel) – 30.5.1931
C.J. Kelk –   De parasieten (1930; toneel) – 30.5.1931
Gerrit Achterberg – Afvaart (1931; debuut) – 4.6.1931
Marie van Dessel Poot – De uittocht (1931; boerenroman) – 4.6.1931
Kees van Bruggen – De droge koetjes of De levensavond buiten (1931) – 4.6.1931
Bodil Borg – De wijze dwazen (1931; roman) – 4.6.1931
van Ebbenhorst Tengbergen – Leugens. Vier dramatische schetsen (1931) – 4.6.1931
Heinrich Hauser – Die letzten Segelschiffe (1931)* – 6.6.1931
Willem Bilderdijk – Bloemlezing (G. v. Elring) (19312; 1ste dr. 1906; tgv 100ste sterfdag) – 11.6.1931
Joris Eeckhout – Herinneringen aan Karel van de Woestijne (1930) – 11.6.1931
Hendrik Gerrit Cannegieter – Hoe Pieter Merkman Parijs heeft gedaan (1931) – 11.6.1931
C.P. Brandt van Doorne – De moord op dokter De Bruyn (1931; roman) – 11.6.1931
Martin Permys – Hans (1931; roman) – 11.6.1931
Georges Duhamel – Toekomst (1931; vert. v. Scènes de la future, 1931; reisindrukken) – 13.6.1931
Marc Chadourne – Cécile de la Folie (1930; roman) – 18.6.1931
Herman Gorter – De arbeidersraad (1931; postuum) – 20.6.1931
Dhont – Cortez. Inleiding tot een openluchtspel (1931) – 25.6.1931
Friedrich Sieburg – Dieu est-il français? (1930; vert. v. Leben wie Gott in Frankreich) – 27.6.1931
du Perron – Voor kleine parochie (1931; essays) – 2.7.1931
Menno ter Braak – Afscheid van domineesland (1931; essays) – 2.7.1931
Egon Erwin Kisch – Tijdopnamen. Een bundel reportages (1931) – 2.7.1931
Constant van Wessem – Lessen in Charleston (1931; roman) – 4.7.1931
A.H. Nijhoff – Twee meisjes en ik (1931; debuutroman) – 4.7.1931
Martin Luis Guzman – L’ombre du Caudille (1931; vert. v. La sombra del Caudillo; roman) – 9.7.1931
Jan van Epen – De schaduwzijde van het geluk (1931; roman) – 9.7.1931
Erich Maria Remarque – Der Weg zurück (1931) – 11.7.1931
– De positie van de Nederlandsche auteur I* ** – 16.7.1931
– De positie van de Nederlandsche auteur II* ** – 17.7.1931
Michel Vaucaire – Toussaint Louverture – 18.7.1931
W.B. Seabrook – L’Île magique (1929; vert. uit het Eng.; over Haïti) – 18.7.1931
Helikon (jun/jul) – 23.7.1931
Carl Erich Bechhofer Roberts – De veelvervige rok – 23.7.1931
Jan Walch – De magische schaal (1931; roman) – 23.7.1931
Georges Duhamel – Géographie cordiale de l’Europe (1931; reisindrukken) – 25.7.1931
Nicolaas van Wijk – Cechoslovakije 1920-1929 (1931) – 30.7.1931
Wilhelm Stekel – Het huwelijk van thans (1931; vert, uit het Duits) – 30.7.1931
Krotky Miroff – Tuin van den glimlach (1931; vert. v. Garten des Lächelns) – 30.7.1931
William Morris – De zoon van Croesus (1931; vert. v. The earthly Paradise; verhalen) – 30.7.1931
Arthur van Schendel – Een eiland in de Zuidzee (1931; roman) – 1.8.1931
Tjikamata – Monzaëmon Tjikamata (oorspr. Japans drama; vert. S. v. Praag) -8.8.1931
Greshoff – Spijkers met koppen (1931; essays) – 13.8.1931
Heleen Ankersmit – Het wezen der school in Sovjet Rusland (1931) – 13.8.1931
de Dood – De honderdduizend (1931; roman) – 13.8.1931
Josine A. Simons-Mees – Atie’s huwelijk (19314; 1ste dr. 1907; toneel) – 13.8.1931
Levin L. Schücking (samenst.) – Anthology of Modern English Poetry (1931;Tauchnitz ed.) – 15.8.1931
Blaise Cendrars – Aujourd’hui (1931; proza) – 22.8.1931
Alexandre Arnoux – Merlin l’enchanteur (1931 – 29.8.1931
Luc Durtain – Lignes de vie (1930) – 29.8.1931
John Dos Passos – The 42nd Parallel (1930; Tauchnitz-ed.) – 5.9.1931
Hendrik de Vries – Vijf poëziebundels* – 12.9.1931
Mme Rachilde (M. Vallette née Eymery) – Portraits d’hommes (1930; over het symbolisme) – 19.9.1931
du Perron – Een voorbereiding (1931; herdr., 1ste dr. 1927; roman) – 26.9.1931
Traven – Das Totenschiff (1926; roman) – 3.10.1931
Franz Kafka – Ein Landartzt. Kleine Erzählungen (1919) – 17.10.1931
P.H. van der Hoog – Medisch pasmunt (1931; populair medische onderwerpen) – 24.10.1931
Menno ter Braak – Hampton Court (1931; roman) – 31.10.1931
Maurits Dekker – Amsterdam (1931) – 31.10.1931
Cor Bruijn –  Muziekmeester Adriaan (1931; roman) – 5.11.1931
R.B. [ps. v. Romelia Abrahima Boissevain-Kalff]   Verre stemmen (1931; poëzie) – 5.11.1931
Frans Smits – Onder het oog van Mercurius (1931; roman) – 5.11.1931
J.C. Bloem – Media vita (1931; poëzie)* – 7.11.1931
C.J. Kelk –   Spelevaart (1931; poëzie) – 7.11.1931
Maurice Roelants – Het leven dat wij droomden (1931; roman) – 14.11.1931
den Doolaard – De druivenplukkers (1931; roman) – 19.11.1931
Maurice Hindus – Ontredderde wereld (1931; over Rusland; vert. v. Humanity uprooted) – 19.11.1931
Leonhard Frank – Broer en zuster (1929; vert. v. Bruder und Schwester) – 21.11.1931
Johan W. Schotman – Cloisonné. Een cyclus Chinaverzen (1931)* – 28.11.1931
– De verloren illusies. Wat Briand’s houding zegt* ** – 4.12.1931
Eva Raedt-de Canter – Geboorte. Roman van een jong leven (1931) – 5.12.1931
Sophie de Jongh – Het laatste bezoek (1931; roman) – 5.12.1931
Helikon (nov), L’Art vivant (sep; Chinese kunst), Het Nederlandsche boek (1931) – 10.12.1931
André de Fouquières – Les amours de [graaf van] Lauzun (1931; biografie) – 12.12.1931
George Kettmann jr. – Maan op het dak (1931; roman) – 12.12.1931
Kip zonder kop. Een muis, die een berg baart* ** (over Hitler) – 19.12.1931
Albert Verwey – Ritme en metrum (1931; essay)* – 19.12.1931
Scholem Asch – Moskau (1931) – 24.12.1931
Menno ter Braak – Man tegen man (1931; essays) – 24.12.1931
P.C. Boutens – Bezonnen verzen (1931) – 2.1.1932
Nanda Sandbergen – Van binnen uit (1931; poëzie) – 2.1.1932
Erwin Liek – Het wonder in de geneeskunde (1931; vert. v. Das Wunder in der Heilkunde, 1931) – 9.1.1932
Antoon Thiry – De drie uit Sinte Gerardus Majella en hunne vrouw (1931; roman) – 16.1.1932
van den Tempel – Jacqueline Vrijlieff. De roman van een gebenedijde (1931) – 16.1.1932
Tilemans – Bendsjé. De liefde der negerin (1931; roman) – 23.1.1932
Ellen Russe – De klokkenmaker van Venetië (1931; roman) – 23.1.1932
Johan W. Schotman – Lugh. Spel van het licht (1931; toneel) – 23.1.1932
Ben van Eysselsteyn – De duivel op aarde (1931; toneel) – 23.1.1932
Levy Ali Cohen – Eros in Reykjavik (1931; roman) – 30.1.1932
Hernekin Baptist – Vier knappe negerinnen (1931; vert. v. Four handsome negresses, 1931; roman) – 6.2.1932

Jan Denucé (ed.) – Calcoens verhaal van de tweede reis van Vasco da Gama naar Indië (1931) – 6.2.1932
Het venster (dec/jan), Forum (jan/feb) – 13.2.1932
Urbain van de Voorde – Modern, al te modern. Critiek der Vlaamsche poëzie (1930) – 20.2.1932
Reimond Herreman – De roos van Jericho (1931; poëzie) – 20.2.1932
Paul Vleminx – Den hof der jonkheid (1931; poëzie) – 20.2.1932
Louis de Bourbon – Reisverhalen (1931) – 20.2.1932
Frank Hives en Gascoine Lumley – Ju-Ju und Justiz in Nigeria (1930) – 27.2.1932
Franz Hellens – Réalités fantastiques (1931; verhalen) – 5.3.1932
Henry E. Sigerist – Grosse Ärzte: eine Geschichte der Heilkunde in Lebensbildern (1932) – 12.3.1932
Jacques Deval – Marie Galante (1931; roman) – 19.3.1932
Hanna Meuter en Paul Therstappen (ed.) – Amerika singe auch ich (1932; Am. negerpoëzie) -19.3.1932
Geo de la Violette [ps. v. Gabriël Opdebeek] – Confidentieel (1932; roman) – 19.3.1932
Anton Smit – Gesprekken met Bubo (1931) – 19.3.1932
Marc Chadourne – Chine (1931) – 26.3.1932
Goethe – Tegen de Goethe-herdenking (100ste sterfdag Goethe)* – 30.3.1932
Hans Carossa – Der Arzt Gion (1931; roman) -2.4.1932
J.K. Rensburg – Theorie der evolutie (1931) – 9.4.1932
G.J. Geers – De Renaissance in Spanje (met Joh. Brouwer; 1932) – 23.4.1932
Joachim Ringelnatz – Gedichte dreier Jahre (1932) – 30.4.1932
Sergej M. Tretjakov – Den Schi Chua (1930; roman over een Chinese revolutionair) – 7.5.1932
Alberto Insúa – Weib, Torero und Stier (1932; roman) – 14.5.1932
van de Tempel – Jacqueline Vrijlieff (P.S. op bespreking van 16.1.1932) – 14.5.1932
Henriëtte Laman Trip-de Beaufort – Parodieën: snaakse stijlvarianten (1931) – 21.5.1932
Elsevier’s geïllustreerd maandschrift (mei) – 21.5.1932
Theodor Plievier – Der Kaiser ging, die Generäle blieben (1932; roman) – 28.5.1932
Andries de Hoghe [= P.C. Boutens] – Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe (1919; verm. dr. 1932)* – 4.6.1932
Felix Timmermans – De harp van St. Franciscus (1932; roman) – 11.6.1932
Antoon Thiry – De hoorn schalt (1931; roman) – 11.6.1932
— Boekenweekgeschenk – 11.6.1932
Forum (jan-mei) – 18.6.1932
James J. Joyce – Dubliners (1932; Albatross-ed. no.1; oorspr. 1914; verhalen) – 18.6.1932
Claude Eylan – L’Île en transe (Bali) (1932) – 25.6.1932
Les nouvelles littéraires (ts.) – 25.6.1932
Julien Green – Épaves (1932; roman) – 2.7.1932
Helikon – 2.7.1932
en F.M. Wibaut – Wordend huwelijk (1932) – 9.7.1932

– Antwoord op een invitatie (Maatschappij voor Letterkunde)* ** – 9.7.1932
Alb. Draaijer-de Haas – In den stroom (1932; roman) – 16.7.1932
van Ixander – Schorpioenen hebben gezichten (1932; roman) – 16.7.1932
Nine van der Schaaf – De uitvinder (1932; roman) – 23.7.1932
Vestdijk – Verzen (1932; poëziedebuut) – 30.7.1932
C.J. Kelk – Jan Steen (1932; roman) – 6.8.1932
Israel Querido – In memoriam († 5.8.1932) – 13.8.1932
Ilja Ehrenburg – Spanien heute (1932) – 20.8.1932
den Doolaard – De wilden van Europa (1932; reportage) – 3.9.1932

Dirk Coster (samenst.) – Nieuwe geluiden (19324; 1ste dr. 1925; poëziebloemlezing) – 3.9.1932
Jan Prins – Indische gedichten (1932)* – 10.9.1932
Robert Neumann – Das Schiff ‘Espérance’ (1931; roman) – 17.9.1932
Herbert Baldus – Indianerstudien im Nordöstlichen Chaco (1931) – 1.10.1932
Eva Raedt-de Canter – Huwelijk (1932; roman) – 8.10.1932
Lion Feuchtwanger – De jood van Rome (1932; vert. v. Der Jüdische Krieg, 1932; roman) – 8.10.1932
Arthur van Schendel – Jan Compagnie (1932; roman) – 5.11.1932
André Maurois – La cercle de famille (1932; roman) – 19.11.1932
Leo Ott – De haven (1932) – 26.11.1932
Helma Wolf-Catz – Wouter, de liefde van een jongen (1932; roman) – 26.11.1932
Paul Morand – Air indien (193214; 1ste dr. 1931; reportageroman) – 10.12.1932
Jean Martet – Les cousins de Vaison (1932; roman) – 17.12.1932
Karel Damme – Het gezellenhuis (1932; roman) – 7.1.1933
J.W.F. Werumeus Buning – Mária Lécina (1932; poëzie)* – 7.1.1933
J.W. Matthijsen – Mijn ontdekkingsreis door Sovjet-Rusland (1932) – 14.1.1933
Maurits Dekker – Brood! Een revolutieroman (1932) – 21.1.1933
– – La nouvelle revue française (dec) – 28.1.1933
Marcel Jouhandeau – Tite-le-Long (1932; roman) – 28.1.1933
Paul Chauveau – Alfred Jarry ou la naissance, la vie et la mort du Pére Ubu (1932)* – 4.2.1933
van Schaik-Willing – Uitstel van executie (1932; roman) – 11.2.1933

Nini Roll Anker – De groote prijsvraag (1932; roman; vert. uit het Noors) – 18.2.1933
– de Albatross-editie (van John Holroyd-Reece) – 18.2.1933
Forum (feb) + naschrift stuk over J. van Schaik-Willing (11.2.1933) – 25.2.1933
E.A. Rheinhardt – Napoleon III en Eugénie – 4.3.1933
P.C. Boutens – Honderd Hollandsche kwatrijnen (1932; poëzie)* – 25.3.1933
Reinhold Schneider – Portugal. Ein Reisetagebuch (1931) – 6.5.1933
Pierre-Jean Jouve – Histoire sanglante (1932; verhalen) – 20.5.1933
Roger Martin du Gard – Vieille France (1933) – 27.5.1933
Ferdinand Goetel – Mijn dubbel leven (1932; roman) – 3.6.1933
du Perron – Uren met Dirk Coster (1933; essay) – 10.6.1933

du Perron – Uren met Dirk Coster (slot) – 17.6.1933

L.-F. Céline – Voyage au bout de la nuit (1932; roman) – 24.6.1933
Georges Simenon – Les fiançailles de mr. Hire (1933; roman) – 8.7.1933
Anna Seghers – Die Gefährten (1932; roman) – 8.7.1933
Aleid Ages van Weel – Godslampje (1933) – 15.7.1933
Onslee en Nico Slob [= A. Helman] – Het is verboden (1933) – 15.7.1933

– Over een film met Marlène Dietrich** – 22.7.1933
Constant van Wessem – De vuistslag (1933; roman) – 5.8.1933
J.W.F. Werumeus Buning – Mária Lécina (19334; poëzie* – 12.8.1933
Hendrik de Vries – Stormfakkels (1932; poëzie)* – 19.8.1933
Henriette Roland Holst – Herman Gorter (1933; monografie) – 26.8.1933
J.W.F. Werumeus Buning – Kapitein van Oordt – 26.8.1933
André Malraux – La condition humaine (1933; roman) – 2.9.1933
André Malraux – La condition humaine (slot) – 9.9.1933
Eva Raedt-de Canter – Bohème (1933; roman) – 16.9.1933
Sung Nien Hsu (ed.) – Anthologie de la littérature chinoise (1933) – 23.9.1933
Joachim Ringelnatz – 103 Gedichte (1933) – 30.9.1933
Charles Seignobos – Histoire sincère de la nation française (1933) – 7.10.1933
Marsman – De dood van Angèle Degroux (1933; roman) – 9.12.1933
Die Sammlung (1ste jrg., nr. IV), De gids, De gemeenschap, Forum – 6.1.1934
Albert Helman – Waarom niet (1933; roman) – 27.1.1934
Albert Gervais – Aesculape en Chine (1933; reisindrukken van een arts) – 10.2.1934
Albert Gervais – Aesculape en Chine (slot) – 17.2.1934
Joh. Brouwer – Kronieken van Spaanse soldaten uit de 80-jarige oorlog (1933) – 10.3.1934
Johan van der Woude – Straat Magellanes (1933; roman) – 14.4.1934
Nico van Suchtelen – Tat Tuan Asi. Aantekeningen van een kristalkijker (1933) – 28.4.1934
Maurice Bedel – La nouvelle arcadie (1934; roman) – 5.5.1934
Roland Charmy – Ahmed le Baroudeur (1934) – 12.5.1934
Remy Beaurieux – Rabat. Guide sentimental – 12.5.1934
Robert Boutet – La dame de Boulaone – 12.5.1934
Julien Green – Le visionnaire (1934; roman) – 19.5.1934
Aart van der Leeuw – Die van hun leven vertelden (1934) – 26.5.1934
Boris de Schloezer – Gogol (1932; biografie)* – 16.6.1934
Willem van Iependael – Over de leuning en langs de kaai (1934; poëzie) – 23.6.1934
Maurits Uyldert – De gletscher (1934; poëzie) – 23.6.1934
J.C. Soewarno-van der Kaaden – De oogen van Roosje Radena (1934; roman) -30.6.1934
Lida Vergouw – Alarm (1934; roman) – 30.6.1934
J.W. van Cittert – Slaet op den trommele (1934; toneel) – 30.6.1934
Maurits Dekker – De menschen meenen het goed met de menschen (1934; roman) – 7.7.1934
Augusta de Wit – Gods goochelaartjes (1932; 19342) – 7.7.1934
Josine Reuling – Intermezzo met Ernst (1934; roman) – 21.7.1934
Albéric Cahuet – Sainte-Hélène, petite île (1932; roman) – 28.7.1934
Hans Fallada – Wer einmal aus dem Blechnapf frisst (1934; roman) – 4.8.1934
Jakob Wassermann – Joseph Kerkhovens dritte Existenz (1934; roman) – 11.8.1934
H.G.W. van der Wielen – Friesland door de eeuwen heen (v.a. 1933) – 18.8.1934
C.J. Kelk – Baccarat (1934; roman) – 25.8.1934
Georges Simenon – Le locataire (1934; roman) – 25.8.1934
Willem Elsschot – Een ontgoocheling (1921, herdr. 1934, inl. Greshoff) -8.9.1934
Felix Timmermans – Bij de Krabbekoker (1934; verhalen) – 8.9.1934
Menno ter Braak – Politicus zonder partij (1934; essay)* – 22.9.1934
Menno ter Braak – Politicus zonder partij (slot)* – 29.9.1934
Greshoff – Gedichten 1907-1933 (1934)* – 6.10.1934
van Schaik-Willing – Sofie Blank (1934; roman) – 13.10.1934
Jan van Nijlen – Geheimschrift (1934; poëzie) – 27.10.1934
Klaus Mann – Flucht in den Norden (1934) – 3.11.1934
Henri Barbusse – Het vuur (19345, roman, Salamanderreeks no. 5; 1ste dr. 1918, vert. v. Le feu, 1916) – 3.11.1934
Anna van Gogh-Kaulbach – Op den drempel vol geheim (19342, roman, Salamander no. 4, 1ste dr. 1922) – 3.11.1934
Johan de Meester – Carmen (19345, roman, Salamander no. 1.; 1ste dr. 1916) – 3.11.1934
A.M. de Jong – De martelgang van Kromme Lindert (19345, Salamander no. 3, 1ste dr. 1930) – 3.11.1934
Leo Ott – Menschen onder schijnwerpers (1934; roman) – 3.11.1934
Pierre Drieu La Rochelle – La comédie de Charleroi (1934; roman) – 10.11.1934
Ludwig Bauer – Leopold der Ungeliebte (1934; historische roman) – 17.11.1934
Greshoff – Arthur van Schendel (1934) – 17.11.1934
Marsman – Porta Nigra (1934; poëzie)* – 1.12.1934
Jef Last – Zuiderzee (1934; roman) – 1.12.1934
Franz Hellens – Fraîcheur de la mer (1934) – 8.12.1934
Gerard Walschap – Celibaat (1934; roman) – 8.12.1934
Kalidasa – Urvaçi (1932; oud-Indisch toneel, vert. R.H. van Gulik) – 8.12.1934
Marc Bernard – Anny (1934; roman) – 8.12.1934
Antoine Zischka – La guerre secrète pour le pétrole (1933) – 15.12.1934
Albert Helman – Orkaan bij nacht (1934; roman) – 12.1.1935
J.P. Wiersma – Friesche sagen (1934) – 12.1.1935
Carl August Klein – Die Sendung Stefan Georges. Erinnerungen (1934) – 12.1.1935
Ernst Erich Noth – La tragédie de la jeunesse allemande (1934) – 19.1.1935
kapitein J.A.N. Schagen van Leeuwen – De ondergang van de Cornelia (1934) – 9.2.1935
Nijhoff – Nieuwe gedichten (1934; poëzie)* – 2.3.1935
Jean Marcel Guéhenno – Journal d’un domme de quarante ans (1934) – 23.3.1935
Jean Marcel Guéhenno – Journal d’un homme de quarante ans (slot) – 30.3.1935

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Comments

Leave a Reply

What is 2 + 16 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Archives