Henk A. Becker ~ Generaties van geluksvogels en pechvogels

Paperback
16,5 x 24 cm
258 pag.
ISBN 978 90 361 0275 9
Derde, gewijzigde druk 2017
Euro 27,50

E-book: ISBN 987 90 361 0276 6
Euro 15,00

Grote maatschappelijke gebeurtenissen smeden losse aantallen tijdgenoten tot generaties samen. Elke generatie heeft met bedreigingen en kansen te maken. Elke generatie herbergt geluksvogels en pechvogels. Bij sommige generaties gaat het om relatief veel geluksvogels, bij andere om relatief veel pechvogels. De geluksvogels proberen hun gunstige positie te behouden en zo mogelijk te versterken. De pechvogels doen hun best om hun lot te verbeteren. In onze tijd moeten de jongere generaties assertief hun kans op gunstig opgroeien en een stevige economische positie verdedigen. De oudere generaties vormen met hun zilvergrijs menselijk kapitaal een goudmijn, die wij in de komende decennia hard nodig zullen hebben om de te verwachten reeks explosies van de demografische tijdbom op niveau te overleven.

Aanvullingen op het boek verschijnen op: http://rozenbergquarterly.com/category/europe_generations/

Het boek is afgestemd op een brede lezerskring. In enkele duidelijk aangegeven tekstfragmenten staan verwijzingen naar de vakliteratuur.

Henk A. Becker (1933) is emeritus hoogleraar sociologie aan de Universiteit Utrecht. Zijn specialisaties vormen een ‘tripod’. Bij de inhoudelijke poot gaat het om cohorten en generaties. De methodische poot bevat methoden voor generatieonderzoek en strategieën voor generatiebewust beleid. De derde poot heeft betrekking op enkele meta-aspecten van zijn discipline, namelijk de ‘state of the art’ in de sociologie. Het Tripod model kan wetenschappers ervoor behoeden om een vakidioot te worden.

Bookmark and Share

Henk A. Becker ~ Generations of Lucky Devils and Unlucky Dogs

beckerPaperback
16,5 x 24 cm
258 pag.
ISBN 978 90 361 0 277 3
2012

E-book ~  ISBN 987 90 361 0275 9

Silver-grey manpower is a gold mine to society. One by one, the baby boom cohorts will reach the age of 65 starting from 2010. They are large cohorts, relatively well educated and healthy with considerable pension and health care rights. In short, they are lucky devils. As a result of ageing, cohorts that were born in 1985 onwards and that enter the labour market as from approximately 2010 will be required to pay many additional taxes during the course of their entire working life spanning more than forty years. They are, in short, unlucky dogs. Redistribution of joys and burdens could trigger conflicts between generations. A better solution is to identify and deploy society’s hidden resources.

Taking this issue as a basis, the book in hand explores strategies that enable senior citizens and young people to give meaning to solidarity among generations, for a start in 2012 as the European Year for Active Ageing, but also as part of Europe 2020, the European Commission’s 2010-2020 strategy.

With these two strategies journalists and television producers will swing into action. In secondary and higher education as well as in universities more papers on life courses and patterns of generations will be written than ever before. Senior citizens’ unions but actually all social organizations will organize lectures. Educated laymen will wish to go deeply into this issue.

Henk A. Becker (1933) is Professor Emeritus of Sociology at Utrecht University in the Netherlands. He has worked on a research project focusing on generations since 1985.

To order the paperback: http://rozenbergps.com/henk-becker-generations-of-lucky-devils-and-unlucky-dogs

E-book: http://rozenbergps.com/henk-becker-generations-of-lucky-devils-and-unlucky-dogs

Bookmark and Share

Michael Dagan ~ Online Privacy Guide For Journalists 2017

Many veteran journalists, but not only these, surely noticed that we are all of a sudden bombarded again from all-over with mentions of Watergate. Books like George Orwell’s 1984 are on display at bookstores and an air of danger to freedom of speech and freedom of the press is spreading slowly like a dark cloud over the Western Hemisphere, raising old fears.

When an American serving president accuses a former president of surveillance; when he prevents central US media outlets access – so far always granted, and taken for granted – to press conferences he holds; and when he incessantly knocks and accuses the media of being the country’s enemy number one, it isn’t surprising that memories of President Nixon surface up more with every self-pitying tweet about SNL, and that even Republican Senators such as John McCain express fear for the future of democracy.

And McCain is not alone. Many journalists whom I have spoken with recently, expressed concern for whatever lays ahead for the freedom of the press. At a time when it’s possible to express the following statement – “Donald Trump controls the NSA” – and not be held a liar, anything’s possible. Add that to the fact that recent news on CIA taught us that almost all encryption systems can be compromised, if someone has the perseverance to crack them – and you are en route to envisioning an utterly Dystopian world, where you cannot even get too comfortable laying on your sofa, in front of your own smart TV.

The good news is that it is nevertheless possible to make it difficult for anyone to try and intercept your emails, the text messages you’re sending or your phone calls. You can take measures to make the lives of those who want to uncover your sources and the information being revealed to you, much harder. Of course, the degree of effort you’re prepared to take to protect your privacy, your sources’ anonymity and your data’s safety, should be commensurate to the likelihood of a real threat, be that hacking or spying.

Read more: https://www.vpnmentor.com/blog/online-privacy-journalists/

See also: https://www.cloudwards.net/online-privacy-guide/

Bookmark and Share

Het begrip ‘joods-christelijk’ en taboe herinneringen

Midden in de huiskamer van mijn ouders stond een grote boekenkast. Vroeger zat ik daar op de grond fotoalbums te bekijken. Of de kinderbijbels en sprookjesboeken. Die stonden op ooghoogte.
De rest van de boeken zag ik later pas. De bruine banden van Lou de Jong en vooral veel boeken van joodse schrijvers over de tweede wereldoorlog: Abel Herzberg, Primo Levi, Emmanuel Levinas en Elie Wiesel. Ieder jaar haalde mijn vader de kast zorgvuldig leeg, plank voor plank, boek voor boek, maakte alles schoon en zette de boeken op precies dezelfde plek terug. Al snel wist ik: dit was geen gewone kast, zoals de servieskast dat was, maar een bijzonere plek: een plek van herinnering.

Het begrip ‘joods-christelijk’ zou je ook zo kunnen zien. Als een manier om te herinneren. Een soort bril die je opzet om naar de geschiedenis te kijken. Dat kan een absurdistische bril zijn: bijvoorbeeld bij Sybrand Buma in een verkiezingsdebat. Daar claimde hij dat seksegelijkheid een typisch ‘joods-
christelijke’ waarde is die duizenden jaren teruggaat. Alsof de geschiedenis van het christendom een eeuwenlange geschiedenis was van vrouwenemancipatie. Ik zeg hier nadrukkelijk ‘christendom’, want met Joods-zijn en jodendom heeft de uitspraak van Buma weinig te maken: hij gebruikt ‘joods-christelijk’ en christelijke gewoon door elkaar. Zijn beroep op een ‘joods-christelijke beschaving’ lijkt er vooral op gericht een contrast te creëren met de niet-‘joods-christelijken’: moslims.

Die boekenkast van m’n ouders was een poging om serieuzer over de relatie tussen joods en christelijk na te denken. Door te herinneren dat joden in het christelijke Europa hooguit als voorwaardelijke burgers zijn geaccepteerd. Dat christelijke en later seculiere denkers het jodendom en joden nauwelijks als onderdeel van ‘hun’ beschaving hebben gezien. In het beste geval is het begrip ‘joods-christelijk’ dus het herinneren dat ‘joods-christelijk’ in Europa nooit zo harmonieus heeft bestaan. Bij auteurs als Levi en Levinas is daar geen ontkomen aan: ze schrijven terug en claimen hun visie op de Europese of nationale cultuur. Die boeken waren voor m’n vader geen goedkope verwijzing naar een ideale beschaving, zoals bij Buma, maar een herinnering dat wij onderdeel uitmaken van een geschiedenis die verre van ideaal is.

Tegelijk blijft de vraag: wat werd er niet herinnerd in die kast? Waarom stonden er wel boeken van de Italiaans Primo Levi, maar niet van de Tunesische Albert Memmi of de Arabisch Joodse Ella Shohat? Allebei ook joodse schrijvers die kritisch reflecteren op de rol van Europa: niet vanuit Europa, maar vanuit de (voormalige) koloniën waar hun wortels liggen.
Read more

Bookmark and Share

Global Population Ageing, The Sixth Kondratieff Wave, And The Global Financial System

Abstract
Concerns about population ageing apply to both developed and many developing countries and it has turned into a global issue. In the forthcoming decades the population ageing is likely to become one of the most important processes determining the future society characteristics and the direction of technological development. The present paper analyzes some aspects of the population ageing and its important consequences for particular societies and the whole world. Basing on this analysis, we can draw a conclusion that the future technological breakthrough is likely to take place in the 2030s (which we define as the final phase of the Cybernetic Revolution). In the 2020s – 2030s we will expect the upswing of the forthcoming sixth Kondratieff wave, which will introduce the sixth technological paradigm (system). All those revolutionary technological changes will be connected, first of all, with breakthroughs in medicine and related technologies. We also present our ideas about the financial instruments that can help to solve the problem of pension provision for an increasing elderly population in the developed countries. We think that a more purposeful use of pension funds’ assets together with an allocation (with necessary guarantees) of the latter into education and upgrading skills of young people in developing countries, perhaps, can partially solve the indicated problem in the developed states.
Keywords: the sixth Kondratieff wave, the sixth technological paradigm, Cybernetic Revolution, population ageing, world finance, pension funds, human capital, developed countries, developing countries.

Human capital is one of the most important drivers of economic development whose contribution to the growth of production and innovations is constantly
increasing. According to the OECD definition, human capital is ‘the knowledge, skills, competencies and attributes embodied in individuals that facilitate the creation of personal, social and economic well-being’ (OECD 2001: 18; see also Kapelyushnikov 2012: 6–7). Human capital is central to debates about welfare, education, health care, and retirement. However, we think that the latter (i.e., retirement) is less frequently debated than it should be. Meanwhile, in the West the rapid population ageing actually devaluates the national human capital in every developed country. There are certain grounds to expect that if the ageing generation is not substituted by a more numerous generation of young specialists, the share of the elderly population will increase and the human capital is likely to decline.

Thus, while the human capital as well as its contribution to the economic development is significantly larger in the developed countries than in the developing ones, the situation with demographic structure of human capital is different. The developing countries’ situation is significantly better at this point, and this can increasingly contribute to the economic competition between the First and Third worlds. We should also take into consideration the fact that the generation of highly educated pensioners in the developed states has increased the demands on society and they play a more active political role than the generation of uneducated ‘old men’ in the developing countries. While the West has apparently depleted its demographic dividend, many developing countries, in fact, are only in the process of its accumulation. And consequently, in this context they can get the most important advantage in the coming decades (see Fig. 1).

This also confirms the idea of growing convergence between the developed and developing countries that we adhere to, as the current differences in the
demographic structure and potentialities of the demographic dividend will contribute to the fact that at least in the next two decades the developing countries’ growth rates will be on average higher than those of the developed countries, although this process can proceed with certain interruptions (see Grinin 2013а, 2013b, 2013c, 2014, 2015; Korotayev and Khaltourina 2009; Khaltourina and Korotayev 2010; Korotayev, Khaltourina, Malkov et al. 2010; Korotayev and Bozhevol’nov 2010; Korotayev, Malkov et al. 2010; Malkov, Korotayev and Bozhevol’nov 2010; Malkov et al. 2010; Korotayev, Zinkina et al. 2011a; 2011b, 2012; Korotayev and de Munck 2013, 2014; Zinkina et al. 2014; Korotayev and Zinkina 2014; Korotayev, Goldstone, and Zinkina 2015; Grinin and Korotayev 2014a, 2014b, 2015а).
Read more

Bookmark and Share

Racist US Laws Provided Inspiration To The Nazis: An Interview With James Q. Whitman

James Q. Whitman is the Ford Foundation Professor of Comparative and Foreign Law at Yale Law School

At a time when white supremacist ideas are thriving in the United States, a recently published book by James Q. Whitman, professor of comparative and foreign law at Yale Law School, provides a chilling account of the way US race law provided inspiration for the Nazis, including Hitler himself, in the making of the Nuremberg Laws and their pursuit of a “perfect” racist order. In an exclusive interview for Truthout, Professor Whitman explains the connection between the centerpiece anti-Jewish legislation of the Nazi regime – the Nuremberg Laws – and US race law.

C.J. Polychroniou: Professor Whitman, most scholars before you have insisted that there was no direct US influence on Nazi race law, yet Hitler’s American Model argues something quite the opposite: that the Nazis not only did not regard the United States as an ideological enemy, but in fact modeled the Nuremberg Laws after US racist legislation. First, can you briefly point out some of the evidence for your thesis, and then explain why others have failed to see a direct connection?

James Q. Whitman: The evidence is pretty much in plain sight. Hitler himself described the United States in Mein Kampf as “the one state” that was making progress toward the creation of a racial order of the kind he hoped to establish in Germany. After the Nazis came to power, German lawyers regularly discussed American models — not only the model of Jim Crow segregation, but also American immigration law, which targeted Asians and southern and Eastern Europeans; American law establishing second-class citizenship for groups like Filipinos; and American anti-miscegenation statutes. Some of the most dramatic evidence comes from a stenographic transcript of a planning meeting for the Nuremberg Laws in 1934. In the very opening minutes of that meeting, the Nazi minister of justice presented a memorandum on American law, and the participants engaged in detailed discussion of the laws of many American states.

As for why other scholars haven’t seen the connections: One reason is that they have focused too much on the question of whether the Nazis were influenced by Jim Crow segregation. The answer, for the most part, is no – though there were some Nazis, including some especially vicious ones, who did want to bring Jim Crow to Germany. Another reason is that America did not have law [specifically] persecuting Jews. That is true enough, but it did not prevent the Nazis from taking an interest, and sometimes a pretty enthusiastic interest, in the law that America did have. Maybe the biggest reason is that it just seems too awful to be true.
Read more

Bookmark and Share

 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Archives